30 december 2019
Terug

Inreisverbod Amerika

Reizigers vanuit Europa

President Trump heeft in een persconferentie bekend gemaakt dat Amerika de tijdelijke stop op reizigers vanuit Europa zal aanhouden. Enkel mensen met de Amerikaanse nationaliteit, een 'green card' en diplomaten vallen buiten deze sanctie. Er zijn vooralsnog geen officiële mededelingen gedaan betreft de einddatum. Meer informatie leest u op Inreisverbod Amerika 2020.

Dit verbod geldt specifiek voor alle niet-Amerikanen die binnen 14 dagen voor vertrek in een Schengenland zijn geweest.

Inreisverbod 2017

Op 27 januari 2017 werd er een inreisverbod getekend voor Amerika. Dit zou inhouden dat reizigers van de volgende landen de VS niet mochten betreden: Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan, Jemen en Syrië. Het is een reisverbod opgelegd aan inwoners van islamitische landen.

Na een hoop afwijzingen en aanpassingen is dit verbod uiteindelijk ingevoerd op 6 maart 2017. De meeste reizigers uit die landen kunnen niet langer naar de VS reizen. Hiervoor zijn wel uitzonderingen, zo kunnen Iraanse inwoners met een studentenvisum wel het land betreden na een extensieve screening.

Door dit verbod zijn meer dan 60.000 visum Amerika ingetrokken. De houders hiervan hebben ook geen toegang meer tot Amerika.

Nationale veiligheid

Trump heeft het inreisverbod ingevoerd om de nationale veiligheid binnen Amerika te bewaken. Hier is veel kritiek op gekomen. Brian Michael Jenkins gaf namelijk aan: “van de 147 terroristische aanslagen binnen de VS sinds 2001, zijn er 85% uitgevoerd door burgers of houders van een verblijfsvergunning.”

Hierdoor hebben veel experts ook het idee dat dit verbod de dreiging alleen erger maakt, doordat het kan leiden tot motivatie voor potentiële aanvallen.

Daarnaast zou het in strijd zijn met de Amerikaanse grondwet, doordat landen op basis van geloofsovertuiging geen toegang meer tot de VS ontvangen. Dit zou namelijk discriminatie op basis van geloofsovertuiging betekenen. Het hooggerechtshof heeft hierover de uitspraak gedaan dat dit niet in strijd met de grondwet is.

nationale veiligheid Trump

De ambassades in desbetreffende landen zijn ingelicht aan welke criteria de reizigers moeten voldoen om alsnog de Verenigde Staten te mogen bezoeken. Onder andere familieleden hebben vaak toegang tot de VS.

Reizigers vanuit een van deze islamitische landen mogen Amerika ook bezoeken wanneer ze formele banden hebben met een bedrijf of instelling in Amerika zoals studenten, journalisten, congressprekers en werknemers welke een geldige uitnodiging of een contract bezitten. Echter, niet wanneer een contract is aangegaan “om de regels te ontduiken.'' Wanneer een hotelreservering of autohuurovereenkomst van tevoren betaald is, telt dit evenmin.

Permanent verbod?

Het inreisverbod is doorgevoerd voor een onbepaalde tijd. Daarmee zijn sommige landen al een hele poos beperkt in hun reismogelijkheden richting de VS. Het doel van het inreisverbod van Trump is om de terrorismedreiging voor Amerika te reduceren. De zes islamitische landen voldoen volgens de regering niet aan de veiligheidseisen van Amerika om een visum te kunnen verstrekken.

In eerste instantie zouden verdere familieleden van Amerikaanse burgers ook niet worden toegelaten. Het hof van San Francisco heeft hier een stokje voor gestoken. De verdere familieleden worden gewoon toegelaten in Amerika. Directe familie van Amerikanen waren wel altijd welkom.

Nadat president Trump het inreisverbod heeft ingediend is het aantal afgegeven visa afgenomen. Uit een onderzoek Persbureau Reuters is gebleken dat er minder visa is afgegeven aan de mensen voor wie het inreisverbod geldt. Het zou dan gaan om 50% minder dan vorig jaar in april. In maart is er een daling van 40% ten opzichte van vorig jaar. Wat inhoudt dat we hier met een trend te maken hebben.

Echter, een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken wil niet toegeven dat we inderdaad te maken hebben met een trend. Hij zegt er het volgende over: "De uitgifte van visa is seizoensgebonden en niet het hele jaar door gelijk."

Helaas mag niemand het aantal visa-aanvragen inzien waardoor we de reden van deze daling niet kunnen achterhalen. Het zou kunnen zijn dat er minder aanvragen zijn gedaan, maar het kan ook zo zijn dat er meer aanvragen zijn afgewezen.

hooggerechtshof vs

Het verbod is ook een aantal keren afgewezen door het hooggerechtshof. Uiteindelijk is de huidige versie ingevoerd, voor een aantal islamitische landen namelijk; Soedan, Jemen, Syrië, Libië, Iran en Somalië. Amerika heeft laten weten dat ze alle landen willen verplichten om uitgebreide informatie vrij te geven om visumaanvragen voor de VS te kunnen beoordelen.

Hiermee willen ze tevens voorkomen dat terroristen in aanmerking komen voor een visum naar Amerika. Hoogstwaarschijnlijk wordt er niet van elke aanvrager uitgebreide informatie opgevraagd, maar alleen van de mensen die verdacht worden van terrorisme of mensen met een criminele achtergrond.

Hiervan zullen dan de biometrische en biografische gegevens worden opgevraagd. Er volgen consequenties wanneer landen niet willen meewerken met deze maatregel van de VS of niet binnen vijftig dagen toestemming geven. Een van de consequenties zou kunnen zijn dat sommige inwoners van het land wat geen toestemming heeft gegeven geweigerd zal worden in de VS.

Tsjaad

Eerder was al bekendgemaakt dat reizigers vanuit Tsjaad weer toegang tot de VS kregen. De reden waarom Tsjaad wordt vrijgesteld van het inreisverbod is dat de Amerikaanse regering heeft aangegeven dat Tsjaad ondertussen voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen zoals veiligheidsaanpassingen aan paspoorten en verbeteringen doorgevoerd aan het delen van informatie over mensen welke verdacht worden van terrorisme.

Tsjaad was een van de acht landen welke Amerika niet binnen mochten komen. Nu dit inreisverbod is opgeheven voor de inwoners van Tsjaad blijven er nog zeven landen over namelijk; Libië, Jemen, Iran, Venezuela, Syrië, Noord-Korea en Somalië. Voor de inwoners van Venezuela gelden overigens andere regels. Alleen bepaalde regeringsfunctionarissen en familieleden hiervan mogen Amerika niet in.

Risicolanden

Voor de vluchtelingen van elf zogenaamde risicolanden heeft Amerika de toelatingseisen flink verscherpt. Wanneer deze vluchtelingen aanstalten maken om naar Amerika af te reizen, krijgen ze te maken met aanvullende screeningsmaatregelen. Dit liet het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid weten.

Amerika stelt de veiligheid van haar eigen burgers voorop, met het oog op de opvang van de eventuele vluchtelingen, de discussie over het aantal vluchtelingen en het land van herkomst. Er is een bovengrens gesteld van 50.000 vluchtelingen per jaar. Ook moet de lijst met de risicolanden constant worden aangepast volgens het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid.

In oktober 2017 heeft Donald Trump besloten om het Amerikaanse vluchtelingenprogramma te continueren. Echter, voor de vluchtelingen van de elf risicolanden welke niet bij naam genoemd worden, heeft hij opdracht gegeven om verdere screeningsmaatregelen te treffen.

Binnenkort op reis naar Amerika? Vergeet uw ESTA VS niet aan te vragen.

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen