10 februari 2020
Terug

Green card Amerika

Bent u van plan om naar Amerika te emigreren? Dan heeft u een Green Card nodig. Maar op welke manieren is een Green Card voor Amerika aan te vragen? Uiteraard zijn hier nogal wat eisen aan verbonden. Daarbij komt niet iedereen zomaar in aanmerking. Wij hebben voor u uitgezocht op welke manieren u in aanmerking kunt komen.

Wat is een Green Card?

Een Green Card (Officieel: United States lawful permanent resident) is een permanente verblijfsvergunning voor Amerika voor onbepaalde tijd. Om permanent in Amerika te mogen wonen en werken dient u een ‘United States lawful permanent resident’ te worden en dit kan alleen middels het aanvragen van een Green Card. 

De naam van de Green Card heeft natuurlijk te maken met de groene kleur. Eenmaal in het bezit van deze groene kaart, dient u deze te allen tijde bij zich te dragen. Met deze kaart in uw bezit geniet u van alle rechten die bij deze status hoort waaronder de mogelijkheid om te werken.

Hoe lang is een Green Card Geldig?

Normaliter verloopt een Green Card niet. Echter, wanneer de houder zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt, kan deze de aanspraak op het document verliezen. U kunt dan denken aan;

 • langer dan 364 dagen buiten Amerika verblijven zonder toestemming,
 • het plegen van een strafbaar feit,
 • het overtreden van de immigratiewet,
 • uit eigen beweging de Green Card inleveren bij het Amerikaanse consulaat of de Immigratiedienst,
 • of het verkrijgen van het Amerikaanse staatsburgerschap na vijf jaar,

Wat zijn de Green Card kosten?

De kosten van het aanvragen van een Green Card voor Amerika zullen verschillen per reden waarvoor u deze aanvraagt. Als u deze door middel van de Diversity Lottery aanvraagt, dan dient u rekening te houden met kosten van zo’n € 1000,- per persoon. Door middel van het trouwen met een Amerikaanse staatsburger moet u rekening houden met ongeveer $1500,- per persoon.

Hoe kan ik een Green Card USA aanvragen?

Er zijn vier manieren om een Green Card voor uw permanente verblijf in de VS aan te vragen:

 • Na een legaal verblijf in Amerika van tenminste vijf jaar.
 • Na een huwelijk met een Amerikaanse staatsburger van in ieder geval drie jaar.
 • Middels Diversity Lottery of Green Card Lottery.
 • Familiebanden of grote investeringen.

Legaal verblijf

De meeste immigranten gaan naar Amerika om daar te werken. Een werkgever kan naar een bepaalde periode besluiten om op te treden als uw sponsor om op die manier uw permanente verblijf in Amerika te faciliteren. Uw werkgever dient dan aan te kunnen tonen dat er geen autochtone kandidaat is met vergelijkbare vaardigheden welke uw positie binnen het bedrijf zou kunnen overnemen.

Heeft u zich na vijf jaar in Amerika gewerkt te hebben aan alle plichten en voorwaarden gehouden van uw visum, dan kunt u een Green Card Amerika aanvragen.

Huwelijk met een Amerikaanse staatsburger wanneer u al in Amerika woont

huwelijk amerikaanse staatsburger

Door te trouwen met een Amerikaanse staatsburger, na een huwelijk van ten minste drie jaar, is het ook mogelijk om een Green Card aan te vragen. U dient dan wel een bewijs van uw huwelijk te kunnen tonen waaronder uw trouwvergunning. Ook is het mogelijk dat de Amerikaanse ambtenaren om het volgende vragen;

 • Aktes en/of huurcontracten waarin beide genoemd worden.
 • Gezamenlijke belastingteruggaveformulieren.
 • Gezamenlijke bankrekeningen of een bewijs dat echtgeno(o)t(e) is toegevoegd als begunstigde aan andere rekeningen.
 • Documentatie waaruit blijkt dat u al lang een relatie heeft zoals weergaven van telefoongesprekken of aankoopbewijzen/bonnen van grotere aankopen.
Ook dient u de volgende formulieren te kunnen tonen:
 • Formulier I-130; hiermee kan een staatsburger zijn/haar relatie met een direct familielid bevestigen. Ook toont dit formulier aan dat twee partners met elkaar getrouwd zijn en vormt dit een begin van het aanvragen van een Green Card. Het inleveren van dit formulier kost $ 420,- welke u kunt voldoen middels cheque of postwissel. Vergeet niet de bewijzen van uw huwelijk bij te sluiten.
 • Formulier I-485; hiermee kunt u uw status omzetten in die van een permanent ingezetene van Amerika. Wanneer u al in Amerika woont hoeft u om een Green Card te krijgen alleen uw status om te zetten. Dit formulier dient u in te leveren nadat u het Formulier I-130 heeft ingeleverd en nadat deze is goedgekeurd. De kosten hiervan bedragen $ 1.070,-

Nadat alle formulieren ingevuld en ingeleverd zijn, worden in sommige gevallen beide echtgenoten geïnterviewd op een plaatselijk kantoor van de Amerikaanse Dienst voor Immigratie en Staatsburgerschap (USCIS). Het doel van deze ondervraging is uiteindelijk het aan kunnen tonen van een legitiem huwelijk.

Er zullen voornamelijk vragen gesteld worden gericht op persoonlijke details zoals; waar zijn jullie getrouwd? Hoeveel mensen waren er getuige van? Wanneer zijn jullie getrouwd? Waar vond jullie eerste ontmoeting plaats? Hoe zijn de huishoudelijke taken verdeeld? Het is dan mogelijk dat u naderhand meteen uw Green Card in ontvangst mag nemen of dat u deze per post krijgt toegestuurd.

Huwelijk met een Amerikaanse staatsburger wanneer u buiten Amerika woont

Ook wanneer u buiten Amerika woont, dient u bewijs te kunnen tonen van uw huwelijk zoals hierboven beschreven. (Gezamenlijke bankrekeningen, aktes en/of huurcontracten, gezamenlijke belastingteruggaveformulieren enz.) U dient dan eerst het I-310 Formulier in te dienen. Deze worden dan ingediend door uw partner die Amerikaans staatsburger is. Als dit formulier goedgekeurd is dient u eerst een immigratievisum aan te vragen. Deze procedure gaat als volgt:

 • Er is geen maximum verbonden aan het aantal visa welke worden afgegeven aan familieleden van de Amerikaanse staatsburger en zal het dan ook niet lang duren voordat uw aanvraag wordt goedgekeurd.
 • U dient eerst online het DS-260 formulier in te vullen en naderhand uit te printen. Deze neemt u mee naar het interview welke daarop zal volgen.
 • Hierna dient u alle benodigde documenten op te sturen naar het Amerikaanse Centrum voor Visumaanvragen (NVC). Zij zullen u laten weten om welke documenten dit zal gaan, dat verschilt namelijk per persoonlijke situatie. Het kan gaan om financiële gegevens tot bewijs van uw huidige woonadres.
 • U zult dan opgeroepen worden voor een interview, zorg ervoor dat u hierbij aanwezig bent. Als u alle gevraagde documentatie heeft aangeleverd en deze goedgekeurd zijn zal het U.S. State Departement (Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken) contact met u opnemen voor een gesprek met u en uw partner. U dient hierbij te zijn en alle vragen naar waarheid te beantwoorden.

Als alles goed gegaan is zult u nu een immigratievisum ontvangen waarmee u samen met uw partner in Amerika kunt gaan wonen. Hierna kunt u een procedure starten om permanent ingezetene te worden van de VS. Dat doet u zo:

 • Dien Formulier I-485 in waarmee u uw status kunt omzetten naar die van een permanente ingezetene.
 • U kunt het formulier indienen bij verschillende instanties afhankelijk van uw woonadres.
 • De kosten hiervan bedragen $ 1,070,-.
 • Nu is het wachten op de bevestiging die u per post zult ontvangen. Zodra u uw Green Card ontvangt, bent u officieel permanent ingezetene van Amerika.

Diversity Lottery/ Green Card Lottery

Green Card Lottery

Elk jaar organiseert het U.S. Department of State de Diversity Green Card Lottery rond de maanden oktober en november. U heeft dan tot eind december, en in sommige gevallen tot in januari, om uw aanvraag in te dienen. Uiteraard komt niet iedereen zomaar in aanmerking voor een Green Card. Om mee te mogen doen met de Diversity Lottery moet u aan bepaalde eisen voldoen, namelijk;

 • U dient in het bezit te zijn van een middelbare schooldiploma of minimaal twee jaar scholing voor een bepaalde baan die twee jaar training vereist.
 • U dient in één van de gekwalificeerde landen te zijn geboren. In sommige gevallen kunt u onder het geboorteland van uw man/vrouw of ouders meedoen.
 • U dient uw aanvraag foutloos, compleet en binnen het tijdslimiet in te dienen. Controleer deze dus goed alvorens u deze indient.

Komt u in aanmerking, dan dient u van elke deelnemer (indiener aanvraag + partner + kinderen jonger dan 21 jaar) een digitale pasfoto te laten maken welke aan bepaalde eisen moet voldoen.

U kunt op twee manieren inschrijven voor de Diversity Lottery;

 • Tegen betaling via een van de vele commerciële organisaties (zoals bijvoorbeeld USAFIS).
 • Of kosteloos via de website van de Amerikaanse overheid (ons advies).

Wanneer u bent ingeloot ontvangt u een ‘case number’. Hoe lager het nummer, des te meer kans u heeft om een Green Card te bemachtigen. In totaal worden er 55.000 Green Cards weggegeven. Echter, ongeveer 100.000 mensen ontvangen een 'casenumber'. Gaandeweg zullen er heel wat mensen afvallen die niet voldoen aan de toelatingseisen of ze vinden het achteraf te veel geld of teveel werk.

In de visa-bulletin van de KCC wordt elke maand vanaf de 15e bekend gemaakt welke casenumbers in aanmerking komen voor verdere afhandeling van de procedure. Bent u niet ingeloot, dan kunt u de volgende keer gewoon weer mee doen.

Een gratis deelname betekent niet dat het u uiteindelijk helemaal niets gaat kosten. Het lot is gratis, echter, het in ontvangst nemen kost ongeveer $ 755,- (immigrant visa fee en processing fee). Daarnaast komen er nog kosten bij voor een officieel medisch onderzoek wat zo’n €250,- kost en eventuele vaccinaties. U kunt uitgaan van ongeveer €1000,- tot € 1500,- per persoon.

Wat heeft u nodig?

 • Twee pasfoto’s
 • Huwelijks- of scheidingsakte
 • Paspoort
 • Bewijs van goed gedrag
 • Geboortecertificaat
 • Onderwijsdiploma en/of bewijs van werkervaring
 • Bewijs van financieel support

Zorg dat voordat u dit document in het Engels aanlevert. Ook is het van belang dat deze documenten op de gevraagde volgorde aangeleverd wordt in een mapje per deelnemer. Dus een mapje voor de deelnemer, een mapje voor partner en een apart mapje voor elk kind.

Tweede bericht van KCC

Heeft u geluk, dan ontvangt u een tweede bericht van KCC. Wanneer u deze precies ontvangt is afhankelijk van uw casenumber. Heeft u een relatief laag casenumber dan zult u waarschijnlijk al iets horen in oktober. Heeft u een hoog nummer, dan kan het een aantal maanden duren.

Het tweede bericht komt ongeveer 3 á 4 weken voor de datum waarop u een medisch onderzoek en interview op de ambassade gepland heeft staan. Bij hele hoge nummers kan het zo zijn dat u helemaal geen bericht meer ontvangt, omdat u dan helaas net buiten de boot bent gevallen. Na het interview en de medische keuring is het wederom afwachten. Maar hierna hoort u dan wel meteen of u in aanmerking komt.

Familiebanden of investeringen

Wanneer u in het bezit bent van veel geld, dan heeft u geluk. De Amerikaanse overheid is namelijk dol op mensen die veel geld hebben en in de Amerikaanse economie willen investeren. Heeft u meer dan een miljoen, dan komt u in aanmerking voor een EB5-visum (verblijfsvergunning).

Een vereiste is dan wel dat u in elk geval tien werknemers zult aannemen in loondienst. Ook kunt u een E1- of een E2 visum bemachtigen door een minimale investering van $150.000,- waarmee u in aanmerking kunt komen voor een verblijfsvergunning. Echter geen permanent verblijf.

Emigreren naar Amerika middels directe familielieden is misschien nog wel de makkelijkste manier. Wanneer zij een Green Card voor u aanvragen, krijgt u deze meteen. Deze familieleden moeten dan wel Amerikaanse staatsburgers zijn. Onder directe familieleden (Immediate relatives) die voor u een Green Card aan mogen vragen vallen;

 • Ouders (wanneer u jonger bent dan 21 jaar en ongehuwd)
 • Echtgenoten
 • Kinderen (mits deze ouder zijn dan 21 jaar)

Preference relatives

Met preference relatives worden familieleden bedoelt die zelf ook alleen maar een Green Card hebben en dus geen Amerikaans staatsburger zijn. Als zij voor u een Green Card aanvragen krijgt u geen voorkeursbehandeling en dient u rekening te houden met een flinke wachttijd. Onder preference relatives vallen;

 • Ouders (wanneer u ouder bent dan 21 jaar en ongehuwd)
 • Ouders (wanneer u getrouwd bent, ongeachte welke leeftijd)
 • Broers en zussen (wanneer deze minimaal 21 jaar oud zijn, halfbroers en -zussen mogen ook.)
 • Green Card houders (echtgenoten en ouders wanneer u ongehuwd bent)

Geen garantie na presidentschap Trump

Donald Trump

In 2017 is gebleken dat zelfs het hebben van een Green Card helaas geen garantie meer biedt om Amerika binnen te komen. President Trump heeft destijds bepaald dat bezitters van paspoorten uit bepaalde moslimlanden zelfs met een Green Card Amerika niet meer mogen binnen treden. Echter verandert de lijst van landen verandert continu, dus alvorens u een aanvraag indient voor een Green Card, is het verstandig om van tevoren uit te zoeken of u wellicht een paspoort heeft van een van deze moslimlanden.

Wonen in Amerika zonder Green Card

Is het überhaupt mogelijk om in Amerika te wonen zonder Green Card? Met een ESTA Amerika is het mogelijk om 90 dagen te verblijven en met een B2 visum 180 dagen. Maar daarna moet u wel echt het land uit. Meer weten? Lees verder op de ESTA pagina. Om echt permanent te kunnen wonen in Amerika is een Green Card mogelijk. Dus tijdelijk in de Verenigde Staten wonen kan wel met een visum Amerika, maar permanent niet.

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen