07 januari 2017
Terug

Werkloosheid in Amerika gedaald in November 2016

In vergelijking met de maand oktober van dit jaar is er een sterke stijging in de werkgelegenheid merkbaar van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft aangekondigd dat er in de maand november 178.000 banen bij gekomen zijn. En dit is dan nog exclusief de landbouwsector.

Voorspelling

Er werd voorspeld dat er in oktober 161.000 banen bij zouden komen, echter dit hebben ze al gauw terug moeten schroeven naar 142.000. Voor de maand november hadden de economen op 180.000 banen gehoopt. Daar zaten ze dus al wat dichterbij en is ook bijna gehaald op 2000 banen na.

Rentebeleid

Deze banengroei heeft ook weer invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. In de maand december hebben ze hierover een beleidsvergadering gehouden. De markten hebben aangegeven een verhoging van de rente te verwachten.

Er kwamen 156.000 banen bij in de private sector en bij de Amerikaanse overheid kwamen er 22.000 banen bij.

Gezakt

De werkloosheid in Amerika is in november van 4,9% gezakt naar 4,6%. Dit blijkt de laagste percentage te zijn in negen jaar tijd. Al was dit ook te wijten aan het feit dat de Amerikanen ook niet actief naar een banen zochten. Naar de berekeningen van de economen leek de werkloosheid stabiel te blijven, maar het tegendeel is waar. Niet alleen de werkloosheid is gedaald, maar het gemiddelde uurloon in Amerika ook en wel met 0,1% naar 25,89 dollar. De gemiddelde werkweek is nog hetzelfde gebleven en blijft staan op 34,4 uur.

Herstel

Ook andere bestedingen dragen bij aan het herstel van de werkgelegenheid. Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments zegt het volgende: "Autoverkopen trekken aan, net als winkelverkopen, ondanks dat de inkomens enigszins onder druk staan door de consumentenprijsinflatie. We zien ook bemoedigende tekenen in de recente stijging van bouwvergunningen en nieuwe woningen."

Echter de kapitaalbestedingen blijven nog steeds achter. "De stijgende grondstoffenprijzen, die een extra boost kregen dankzij het OPEC-akkoord van vorige week om de olieproductie te beperken, zorgen voor rugwind. Maar zoals de stijgende kosten voor het lenen van geld de vooruitzichten voor de huizenmarkt vertroebelen, kan de aansterkende dollar het prille industriële herstel in de kiem smoren." Lawson geeft echter aan dat de renteverhoging van december niet in gevaar komt hierdoor. "Nee, daarvoor zijn beide ontwikkelingen onvoldoende zorgwekkend. De markten rekenen al op groei en inflatie door belastingverlagingen, maar Yellen wil eerst zien, dan geloven. Zij zal daarom terughoudend zijn met het verkrappen, in ieder geval tot de wetgeving voor belastingverlaging door het Congres is aangenomen" aldus Lawson.