15 januari 2020
Terug

Werkloosheid Amerika

Update woensdag 15 april-  Door de coronacrisis heeft ruim 1 op de 10 Amerikanen geen baan meer. Naar verwachting zal dit alleen maar oplopen. Experts hebben het over een schatting van een totaal van 20 miljoen werklozen in de maand april. Deze cijfers liggen vele malen hoger dan tijdens de financiële crisis in 2009. 16,8 miljoen Amerikanen hebben een werkloosheidsuitkering aangevraagd, echter, in werkelijkheid zal dit waarschijnlijk meer zijn omdat het veel Amerikanen niet lukt om in contact te komen met de uitkeringsinstantie vanwege de drukte. Het is zelfs zo erg dat bijna 1 op de 3 Amerikanen deze maand de huur niet heeft kunnen betalen.

In Amerika worden mensen makkelijker ontslagen als in Nederland. Amerikaanse bedrijven zijn namelijk in tijden van crisis niet verplicht om hun personeel in dienst te houden. Het parlement heeft aangegeven dat zij leningen gaan verstrekken aan bedrijven zodat zij geen werknemers hoeven te ontslaan. Op den duur zouden deze leningen kwijtgescholden kunnen worden, echter, veel bedrijven durven het risico nu niet te nemen. 60% van de Amerikanen heeft een zorgverzekering via het werk. Wanneer zij hun baan kwijtraken zijn zij ook niet meer verzekerd voor ziektekosten.

De werkloosheid in Amerika zwakt al jaren af, en in 2018 werd het laagste werkloosheidspercentage bereikt sinds 1969. Dit percentage bedroeg 3,6% van de staatsbevolking, wat betekent dat slechts 3,6% van de bevolking in Amerika werkloos is. De daling hiervan heeft onder andere te maken met het continue creëren van nieuwe banen.

In 2016 zijn er bijvoorbeeld in oktober en november alleen al 339.000 banen bijgekomen. Deze banengroei heeft ook weer invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. In de maand december hebben ze hierover een beleidsvergadering gehouden. De markten hebben aangegeven een verhoging van de rente te verwachten.

Er kwamen 156.000 banen bij in de private sector en bij de Amerikaanse overheid kwamen er 22.000 banen bij. Ondanks dat de werkloosheid zo afneemt binnen het land, lijkt Washington hier niet veel van te merken. Hierbij is het probleem niet zo zeer dat er geen werk is, of er weinig mogelijkheden zijn. Echter, de zekerheid is erg instabiel.

President Trump trots op daling werkloosheid

President Trump is erg trots op deze daling, echter zeggen zijn tegenstanders dat hij nog mee profiteert van het beleid dat door Obama is ingevoerd. Tijdens zijn presidentschap is de werkloosheid namelijk aanzienlijk gedaald vanuit de recessieperiode van de kredietcrisis van 2007.

Donald Trump

Tijdens deze periode steeg de werkloosheid in een groot deel van de wereld. Sinds 2011 is het effect van deze crisis afgenomen, en zijn de meeste landen weer economische groei gaan zien.

Crisis

Het verleden kent meerdere crisisperioden. Hieronder ook de kredietcrisis van 2007. Echter, de grootste financiële crisis die de wereld gekend heeft is de crisis ten gevolge van de beurscrash in 1929. Als gevolg hiervan is de werkloosheid in veel landen enorm gestegen, en de economische gevolgen waren nog jarenlang te voelen.

In Nederland heeft het tot na de tweede wereldoorlog geduurd voordat de economie weer aantrok. Doordat veel landen met deze crisis te maken kregen, heeft dit ook grote gevolgen gehad voor de wereldhandel.

Landen die voor het merendeel zelfvoorzienend waren hebben ook nauwelijks gevolgen van de crisis gemerkt. Terwijl landen die veelal van export voorzien werden juist extreem grote gevolgen hebben gemerkt.

Het gevolg van de crisis bedroeg ook een daling van het gemiddelde BBP van 15%. Tijdens de kredietcrisis van 2007 daalde het BBP met slechts 1%. Daarnaast heeft de werkloosheid in Amerika tijdens deze periode 25% bereikt.

Werkloosheid Amerika gedaald

De werkloosheid in Amerika is in november 2016 van 4,9% gezakt naar 4,6%. Dit blijkt het laagste percentage te zijn in negen jaar tijd. Al was dit ook te wijten aan het feit dat de Amerikanen ook niet actief naar een banen zochten. Naar de berekeningen van de economen leek de werkloosheid stabiel te blijven, maar het tegendeel is waar.

Niet alleen de werkloosheid is gedaald, maar het gemiddelde uurloon in Amerika ook en wel met 0,1% naar 25,89 dollar. De gemiddelde werkweek is nog hetzelfde gebleven en blijft staan op 34,4 uur.

Herstel Amerikaanse werkgelegenheid

Ook andere bestedingen dragen bij aan het herstel van de werkgelegenheid. Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments zegt het volgende: "Autoverkopen trekken aan, net als winkelverkopen, ondanks dat de inkomens enigszins onder druk staan door de consumentenprijsinflatie. We zien ook bemoedigende tekenen in de recente stijging van bouwvergunningen en nieuwe woningen."

Echter de kapitaalbestedingen blijven nog steeds achter. "De stijgende grondstoffenprijzen, die een extra boost kregen dankzij het OPEC-akkoord van vorige week om de olieproductie te beperken, zorgen voor rugwind. Maar zoals de stijgende kosten voor het lenen van geld de vooruitzichten voor de huizenmarkt vertroebelen, kan de aansterkende dollar het prille industriële herstel in de kiem smoren."

Lawson geeft echter aan dat de renteverhoging van december niet in gevaar komt hierdoor. "Nee, daarvoor zijn beide ontwikkelingen onvoldoende zorgwekkend. De markten rekenen al op groei en inflatie door belastingverlagingen, maar Yellen wil eerst zien, dan geloven. Zij zal daarom terughoudend zijn met het verkrappen, in ieder geval tot de wetgeving voor belastingverlaging door het Congres is aangenomen" aldus Lawson.

Federal Reserve

federal reserve

De Federal Reserve is de Amerikaanse koepel van de centrale banken. Het rapport over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid wordt maandelijks uitgebracht en is van groot belang voor de Federal Reserve. Dit is een zeer belangrijke raadgever waarop ze het monetaire beleid baseren. Hier wordt ook steeds over vergaderd.

Het doel is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat het lange termijn monetaire beleid op de juist manier wordt beïnvloed. Dit wordt gedaan door het economisch potentieel van het land te maximaliseren, waardoor er lage werkloosheid en gunstige inflatieratio’s zijn.

Het Federal Reserve zorgt voor de regulering van de geldhoeveelheden. Dit wordt gedaan door de rente gunstig of ongunstig te maken voor banken. Wanneer de rente laag is, lenen banken sneller geld bij het Federal Reserve. Wanneer de rente verhoogd wordt, neemt dit natuurlijk af.

Binnenkort op reis naar de Verenigde Staten? Vergeet uw ESTA voor Amerika niet aan te vragen!

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen