15 september 2017
Terug

Wederom nieuwe ontwikkelingen omtrent inreisverbod Trump

Half september is er besloten om de blokkade die op het inreisverbod stond, is opgeheven. Dit heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaald. Hiermee is Trump bevoegd om zijn inreisverbod in te voeren.

Blokkade

Als de blokkade niet was opgeheven zouden 24.000 vluchtelingen toestemming krijgen om Amerika binnen te komen, volgens het ministerie van Justitie. In een spoedprocedure heeft het ministerie van Justitie gevraagd om een gerechtelijke uitspraak wat eerder gedaan is tijdelijk uit te stellen. Het hoogste Amerikaanse rechtscollege gaf het ministerie van Justitie gelijk. Nu wordt deze uitspraak definitief opgeschort.

Duidelijkheid

Helaas is het nog niet duidelijk of de regering het verbod gaat verlengen, daar het tijdelijke inreisverbod eind oktober verloopt. Wel is het duidelijk dat het Hooggerechtshof in oktober verder gaat kijken naar het inreisverbod. Ze kijken dan met name naar het feit dat in de grondwet staat dat je geen reizigers mag weren van geselecteerde landen op basis van hun geloof. Dit zou namelijk discriminatie betekenen en dat is in strijd met de grondwet. Zie ook Inreisverbod Trump wederom beperkt tot Federaal hof.

Familieleden

Het was uiteindelijk bedoeling van Trump dat familieleden zoals opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten van de mensen die in Amerika wonen ook niet toe te laten in Amerika. Echter, het hof in San Francisco was het hier niet mee eens, en heeft er voor gezorgd dat  ook zij gewoon worden toegelaten in Amerika. Ouders, broers, zussen of kinderen van de Amerikanen waren al wel welkom.