23 september 2016
Terug

Wapenbezit gegroeid in VS door maatschappelijke angst

7,7 miljoen Amerikanen bezitten zo’n beetje de helft van alle 264 miljoen geweren die in de VS te verkrijgen zijn. Dat is schrikbarend veel. En doordat men zich niet veilig voelt, loopt dit alleen maar op. Het totale wapenbezit blijft groeien. Er zijn zelfs particulieren die 140 vuurwapens in hun bezit hebben.

Forse stijging

In de jaren negentig (zo’n twintig jaar geleden) waren er in Amerika ongeveer 194 miljoen geweren in omloop. Dit gaat dan alleen om het privébezit hiervan. De universiteiten Harvard en Northeastern hebben hier een studie naar gedaan en dit is de uitkomst ervan. Nu, twintig jaar later, bezit 55 miljoen mensen van de in totaal 320 miljoen Amerikanen een wapen. Waarvan 3% van de gehele bevolking de helft hiervan bezit, namelijk ongeveer 133 miljoen wapens.

Omgerekend zal het dan gaan om zo’n zeventien vuurwapens per persoon. Niet alleen de mannen zijn in het bezit van een vuurwapen. Ook het aantal vrouwen die een wapen bezitten groeit gestaag. Dit heeft voornamelijk te maken met zelfverdediging maar ook doordat mensen zich in het algemeen niet meer veilig voelen; de toenemende maatschappelijke angst. Hierdoor zijn steeds meer mensen een wapen gaan aanschaffen.

Veel Doden

Jaarlijks vallen er ook veel doden door de kogels van vuurwapens in de VS namelijk; ± 30.000 mensen. Van de 30.000 mensen komen er 20.000 om door zelfdoding. Ook dit getal ligt dus vrij hoog. Uiteraard wordt niet elk wapen gekocht, er wordt ook een groot deel gestolen. Jaarlijks zit dit op 400.000 vuurwapens.

Kinderen met schotwond

Doordat het wapenbezit toe blijft nemen, worden er ook steeds meer kinderen met een schotwond opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken (welke gehouden werd in alle staten van de VS) dat er een verband is tussen het percentage huizen waar vuurwapens te vinden zijn en het aantal ziekenhuisopnames. Met name het aantal schotwonden welke binnenshuis zijn ontstaan nemen toe naarmate het wapenbezit toeneemt.

Sterftecijfer

Het sterftecijfer ligt dermate hoger bij kinderen met een schotwond, dan elke andere reden voor een ziekenhuisopname. Ook zijn de kosten hiervan drie keer zo hoog. Helaas blijft het sterftepercentage van kinderen met een schotwond stijgen wanneer de Amerikanen wapens aan blijven schaffen.

Lees ook voorgaand artikel over dit onderwerp