04 juni 2019
Terug

Vliegtaks in Nederland en EU

Wat is vliegtaks?

Vliegtaks, ook wel vliegbelasting genoemd, is een belasting die werd geheven op vliegtickets in Nederland. Deze werd op 1 juli 2008 ingevoerd en per 1 juli 2009 alweer afgeschaft. De regering van Nederland heeft eind 2018 het besluit genomen om per 1 juli 2021 op elke vlucht een belasting te heffen van ongeveer €7,- voor elke bestemming en een aparte belasting voor vrachtvluchten op Maastricht Airport en op Schiphol. Ook als een EU vliegtaks niet mogelijk is.

Waarom een vliegtaks?

Door het invoeren van een vliegtaks wil het kabinet de belastingen vergroenen en op deze manier mensen te stimuleren om milieubewuste keuzes te maken. Niet alleen om deze reden kiezen ze voor een vliegtaks, maar ook om de luchtvaartsector te verduurzamen door schoner te vliegen met minder CO2-uitstoot. De kosten van de vliegtaks staat nog niet helemaal vast. Deze wordt pas vastgesteld in het Belastingplan 2021. Dat doen ze dan pas omdat het tarief nog aangepast moet worden aan de inflatie.

vliegtaks Nederland eu

Internationaal vliegen

Tegenwoordig wordt het internationaal vliegen niet belast met accijns of BTW. Terwijl dit wel het geval is bij auto’s, treinen en bussen. De vliegtaks zal bijdragen om prijsverschillen tussen bijvoorbeeld vliegtickets en treinkaartjes te verkleinen.

Vliegtaks voor vrachtverkeer

Vliegtuigen welke minder geluid maken zullen minder worden belast. De vliegtuigen die het meest geluid maken moeten € 3,85 betalen per ton vracht. De minder lawaaierige vliegtuigen zullen € 1,925 gaan betalen per ton vracht. Dit tarief is gebaseerd op het gewicht van het vliegtuig.

EU vliegtaks

Zes landen van de EU hebben een bepaalde vorm van een vliegtaks op de tickets ingevoerd voor luchtvaartmaatschappijen namelijk; Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Zweden. Nederland is het enige land wat ook vrachtvluchten gaat belasten bij het uitblijven van een EU vliegtaks.

 EU Vliegtaks

Tussenstop en doorreis

De belasting geldt niet voor reizigers die op Schiphol een tussenstop maken en dus op doorreis zijn, waaronder veel van KLM. De passagiers van directe vluchten van en naar Nederland, waaronder klanten van Ryanair, dienen wel de belasting te betalen. Volgens Ryanair wordt hiermee juist de grootste vervuiler beloont door het kabinet. De reizigers welke twee vluchten maken betalen immers geen belasting, zegt Jacobs. "Als de Nederlandse overheid serieus is over het milieu, dan moeten ze ook de grootste vervuiler aanpakken."

Positieve gevolgen voor het milieu

Het is gebleken uit een uitgelekt onderzoek van de Europese Commissie, dat de vliegtaks en de heffing van het accijns op kerosine wel degelijk positieve gevolgen heeft voor het milieu maar ook voor de leefbaarheid rondom de luchthavens. Door juist belasting te heffen op het vliegen zouden de aantallen passagiers afnemen en hierdoor wordt er minder CO2 uitgestoten en is er minder geluidsoverlast.

Milieu bewust

Afname aantal reizigers

Door de vliegtaks neemt het aantal reizigers af met 4% en er zal een vermindering van CO2 uitstoot zijn van 500.000 ton. In de EU zijn 17 landen welke geen vliegtaks hanteren waaronder Nederland. Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Groot-Brittannië en Italië hanteren deze heffing al wel.

Heffing op accijns

In het onderzoek hebben ze ook de heffing van accijns op brandstof doorgerekend. De CO2 uitstoot kan met 11% worden afgenomen door een belasting op de kerosine die luchtvaartmaatschappijen tanken in Europa. Bovendien zou het de EU 27 miljard euro opleveren wanneer er minimaal een tarief van 33 cent per liter wordt aangehouden.
Door de accijnsheffing worden ticketprijzen ook hoger waardoor het aantal passagiers met ongeveer 20% zal afnemen. Het heffen van belasting op kerosine is wettelijk toegestaan vanaf 2003, maar dit gebeurd in Europa nog nergens. Wel in Japan, Australië en Amerika.

Accijns heffing

Banenverlies

Uit het onderzoek blijkt dat het heffen van vliegtaks geen grote gevolgen heeft voor de economie en de werkgelegenheid. Het verlies van banen kan worden opgelost door banen aan te bieden in andere sectoren welke weer bekostigd kunnen worden door de extra belastingopbrengsten.

Het gekke is dat de uitkomsten van een onderzoek van vorig jaar, die in opdracht van KLM werd uitgevoerd werd, vastgesteld dat de belastingen de luchtvaartsector juist veel geld zou gaan kosten. Ook zouden er veel banen verloren gaan. Volgens KLM gaan reizigers ondanks de vliegtaks niet minder vliegen, maar maken gebruik van buitenlandse luchthavens waardoor het geen effect gaat hebben voor het milieu.

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen