29 augustus 2017
Terug

Verblijfsvergunning Amerika aanvragen

Trump heeft nogal wat veranderingen aangebracht sinds hij president is. Zo stelt hij ook allerlei nieuwe eisen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor Amerika. Maar stel dat jij een verblijfsvergunning nodig bent voor Amerika, zou jij deze dan wel toegewezen krijgen met al die nieuwe voorwaarden van Trump?

President Trump

Strengere regels voor het aanvragen verblijfsvergunning

De regering van Trump maakt de regels voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning strenger met als reden de immigratie terug te dringen. Deze permanente verblijfsvergunning, ook wel ‘green card’ genoemd geeft de houder hiervan het recht om permanent te wonen in Amerika. Echter, de aanvragers hiervan mogen vanaf heden geen gebruik gemaakt hebben van Medicaid, een (verzekeringsprogramma) een bepaalde vorm van overheidssteun of officiële voedselhulp.

Beleidsfocus op kansrijke migranten

De regering wil hiermee te kennen geven dat deze nieuwe regel een onderdeel is van een beleidsfocus op kansrijke migranten. „We willen dat mensen die naar dit land komen zichzelf kunnen onderhouden", zegt Ken Cuccinelli, de baas van het overheidsorgaan dat over verblijfsvergunningen gaat. „Dat is een principe dat aan de basis ligt van de American Dream. Het ligt diep verankerd in onze geschiedenis, en dan vooral waar het om legale immigratie gaat.” 

Niet iedereen neemt deze nieuwe regel in dank af. Er zijn mensen die vinden dat deze nieuwe regel, waartegen rechtszaken lopen, kwetsbare groepen gedwongen worden om een keus te maken tussen het verbeteren van de leefomstandigheden of de verblijfsstatus. In oktober van dit jaar gaat deze nieuwe regel in. In de formele bezwaarperiode zijn meer dan 266.000 bezwaarschriften binnen gekomen sinds de regering deze nieuwe regel aankondigde. 

Green Card Amerika

Nieuwe regels voor het aanvragen van een verblijfsvergunning

Het voorstel wat gemaakt is voor de nieuwe regels voor het aanvragen van een verblijfsvergunning zijn gemaakt door twee Republikeinen. Trump heeft aangegeven achter deze nieuwe regels te staan. Echter heeft RAISE (Reforming American Immigration for Strong Employment Act) nog geen steun ontvangen in het Senaat. Trump geeft aan dat deze wet miljoenen dollars gaat opleveren doordat de migratiestroom dan drastisch zal dalen. Ook vindt hij deze wet eerlijker tegenover de ‘gewone Amerikaan.’ “Amerikanen verdienen een wetgeving die de prioriteit geeft aan hun behoeftes.”

De gewone Amerikaan heeft voorrang 

De ‘gewone Amerika’ moet nu de concurrentie aangaan met alle nieuwe Amerikanen om een kans te maken op een baan. Trump heeft aangegeven dat door de komst van de grote getalen immigranten, de salarissen dalen. Economen hebben dit uitgezocht en deze geven aan dat de komst van de immigranten maar minimaal effect hebben op de hoogte van de salarissen. Critici zeggen dat het dalen van het aantal immigranten zelfs een negatief effect kan hebben op de economie van Amerika.

Roem en rijkdom

Tegenwoordig moet je van heel goede afkomst zijn of minstens een topsporter met allerlei gouden plakken op je naam wil Trump je toelaten in zijn land. Als Trump zijn zin krijgt moeten nieuwe immigranten eerst een test ondergaan voordat zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning voor Amerika. Nu is het nog zo dat wanneer je familie in Amerika hebt wonen, je in aanmerking kunt komen voor een ‘green card.’ Maar Trump is niet zo blij met deze regel en is van plan om deze af te schaffen.

Scoor minstens 30 punten voor een verblijfsvergunning

Inmiddels is er een puntensysteem gekomen welke de aanvragers beoordelen. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet je minstens 30 punten scoren op de test. Er wordt onder andere gevraagd naar je leeftijd. Wanneer je tussen 26 en de 30 jaar bent, heb je al 10 punten binnen. Ook willen ze graag weten wat je hoogst genoten opleiding is. Je scoort maar liefst 13 punten wanneer je een doctoraat in wetenschap, technologie, techniek of wiskunde hebt. Je verdient ook veel punten wanneer je vloeiend Engels praat, maar dat spreekt eigenlijk wel voor zich. Belangrijk is ook of je een baan aangeboden hebt gekregen in Amerika, en wat voor salaris je daarmee zal gaan verdienen. En ja hoor, daar komen ze al. Er wordt ook gevraagd of je ooit een ‘Nobel Prize’ gewonnen hebt of een Olympische medaille. Blijkbaar stelt Trump daar nogal wat eisen aan. Tot slot wordt er gevraagd hoeveel geld je van plan bent te investeren in Amerika.

Diversity Lottery, win je Green Card

Jaarlijks worden er 50.000 Green Card beschikbaar gesteld tijdens deze loterij en worden verdeeld over landen waarvan er nog niet veel inwoners er in de VS wonen. Deze is in het leven geroepen om de Amerikaanse populatie divers te houden. Per land verschilt het aantal Green Cards die beschikbaar gesteld worden omdat ze kijken naar het aantal inwoners. Jaarlijks doen er miljoenen mensen mee aan deze loterij. De kans dat je een Green Card bemachtigd is dan ook vrij klein.

Diversity Lotery

Het doel, hoger opgeleide immigranten

Het is uiteindelijk de bedoeling dat immigranten die Amerikaan willen worden hogen opgeleid zijn en over een goed salaris beschikken. Zodat de economie hier ook beter van kan worden en de nieuwe Amerikanen echt iets bij kunnend dragen aan de maatschappij. Dus wil je een verblijfsvergunning aanvragen en je hebt een laag inkomen en je bent laag opgeleid, dan maak je helaas weinig kans om toegelaten te worden.

Green Card weetjes

Je zou denken dat de Green Card groen zou zijn, maar niets is minder waar, deze is wit,
Heb je een Green Card, dan heb je exact dezelfde rechten en plichten als een burger van de VS, je mag alleen niet stemmen,
Na vijf jaar kun je als Green Card houder staartburger worden,
Er worden 650.000 Green Cards per jaar verstrekt,
In de Diversity Lottery worden 50.000 exemplaren weggegeven,
Normaal gesproken heb je een Green Card voor het leven, en alleen bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat je deze in moet leveren in de eerste vijf jaar.

Eisen van de Green Card

Je mag niet illegaal hebben gewoond in Amerika
Je mag niet in het bezit zijn van een strafblad vol zware vergrijpen
Je moet een diploma gehaald hebben van de middelbare school

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen