21 mei 2019
Terug

Toestemming voor biometrische databasegegevens

Er zal een database komen met gegevens van burgers van de Europese Unie en daarbuiten. Het Europees Parlement heeft voor het creëren hiervan toestemming gegeven. De database zal bestaan uit een aantal systemen die aan elkaar verbonden worden voor migratie, grenscontrole en rechtshandhaving en moet makkelijk te hanteren zijn.

Common Identity Repository

De naam van de nieuwe database wordt CIR (Common Identity Repository). Naar verwachting komen in deze database gegevens van 350 miljoen mensen. Dan kun je denken aan; namen, paspoortnummers en geboortedata. En met als biometrische gegevens zoals; gezichtsscans en vingerafdrukken. De database moet geraadpleegd kunnen worden door alle rechtshandhavingsorganisaties en grenscontroles.

Voor en tegen

De nieuwe database is half april al geaccordeerd door het Europees Parlement in twee aparte stemmen. De regels voor het CIR voor visa’s en voor de grenscontroles werd aangenomen met 511 stemmen. Daar tegenover stonden 123 stemmen tegen. De regels voor de samenwerking tussen de justitie, politie, migratie en asiel werd met 510 voor aangenomen en tegen 130 stemmen.

Samenvoeging van verschillende systemen

De voornaamste reden om deze database in het leven te roepen is het vergemakkelijken van het werk van de grenscontrole en de politie. Door deze database, wat een samenvoegingen van verschillende bestaande systemen is, kunnen ze veel sneller de gevraagde informatie opvragen. Zo hoeven zij niet meer door verschillende systemen heen.

“Het systeem dat onder de nieuwe regels valt omvat het Schengen Information System, Eurodac, het Visa Information System (VIS) en drie nieuwe systemen: het European Criminal Records System for Third Country Nationals (ECRIS-TNC), het Entry/Exit System (EES) en het European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)”, aldus EU-ambtenaren.
De Europese Raad en het Europees Parlement hebben beide aangegeven dat zij “goede waarborgen” zullen implementeren zodat het recht op privacy van de burgers beschermd worden en op deze manier de toegang tot de data te reguleren.

2018

In 2018 maakte de EU al kenbaar dat zij graag een gedeelde biometrische database wilden creëren. Sinds deze bekendmaking is er nogal wat kritiek gekomen van privacy-voorvechters. Zij noemen de nieuwe database een “point of no return” op het gebied van een “Big Brother gecentraliseerde EU-staatsdatabase".

Als het CIR eenmaal werkt, zal dit een van de grootste databases zijn ter wereld welke mensen volgen. De enige systemen die groter zijn, dat zijn de systemen van de Chinese overheid en het Aadhar systeem van India. In Amerika hebben de FBI en U.S. Customs and Border Protection (CBP) soortgelijke databases als CIR.

Wilt u meer weten over databases? Lees dan ook dit artikel: Vingerafdrukken van criminelen worden uitgewisseld tussen Nederland en Amerika

Toestemming voor biometrische databasegegevens