15 januari 2019
Terug

Shutdown Amerika

Sinds Trump president is hebben de Amerikanen al drie keer een ‘shutdown’ meegemaakt. Er is geld vrijgemaakt voor zijn Mexicaanse grensmuur maar de Democraten zijn het niet eens met de begroting hiervoor.

Wat gebeurt er tijdens een shutdown?

Als er een shutdown aangekondigd wordt, dan gaan er letterlijk delen van de Amerikaanse overheid op slot. Het Witte Huis heeft een begroting opgesteld waar het Congres het niet mee eens is. Om deze reden moet een gedeelte van de federale overheid kortdurend sluiten. Dit houdt in dat de ambtenaren geen geld meer ontvangen en de overheid geen geld meer mogen uitgeven. Zelfs grote toeristische attracties sluiten en nationale parken geven minder rondleidingen en hebben tijdens de shutdown minder voorzieningen zoals toiletten.

Gelukkig worden belangrijke diensten wel gedraaid door onder andere: gevangenisbewaarders, militairen, luchtverkeersleiding, postbezorgers en grensbewakers. En dit terwijl zij eigenlijk ook onder de overheidsambtenaren vallen. Tijdens een Amerikaanse shutdown krijgen een derde van de federale ambtenaren geen loon rond de feestdagen. Ongeveer een miljoen ambtenaren moeten hun werk neerleggen. Uiteraard krijgen de ambtenaren na de shutdown hun loon wel weer uitbetaald.

Shutdown knop

Federale shutdown gebeurt sporadisch

In 2013 werd de laatste shutdown gehouden voordat Trump tot president werd benoemd. Deze werd gehouden omdat de Republikeinen het destijds niet eens waren met de uitgaven oor Obamacare. Dit was het verzekeringsplan waarmee Obama twintig miljoen mensen welke onverzekerd waren een medische verzekering gaf. Dit heeft uiteindelijk twee geduurd toen ze alsnog akkoord gingen met het verzekeringsplan van Obama na een aantal aanpassingen.

Bill Clinton, wie president was voor Obama, had in 1995 problemen met het feit dat de Republikeinen in het Congres een meerderheid hadden. Dit heeft geleid tot twee shutdowns in twee maanden tijd.

Drie keer een shutdown sinds Trump president is

Dit is inmiddels de derde shutdown sinds Trump verkozen is tot president. In januari en in februari 2018 botsten de Democraten in de Senaat en het Witte Huis over een begrotingsvoorstel van Trump. De eerste shutdown heeft drie dagen geduurd en de tweede slechts negen uur.

Het Witte Huis en de Democraten beschuldigden elkaar voor het nodig zijn van de shutdown. De Democraten pleiten voor de bescherming van de ‘Dreamers’. De Dreamers zijn illegale immigranten welke in hun jeugd als kind zijnde naar Amerika zijn gekomen. Hun veiligheid wilden zij aan de goedkeuring van het budget koppelen. Volgens de regeling van Obama zouden deze Dreamers recht hebben op een verblijfsvergunning. De Republikeinen pleiten voor een verhoging van de defensiebudgetten. In het budget zou een eerste bijdrage voor de muur van Trump opgenomen worden.

De tweede shutdown werd opgelost door de begroting te vergroten zodat er ruimte kwam voor sociaal beleid. De Democraten deden ook water bij de wijn en gingen akkoord met wat meer budget voor de defensie. De Dreamers werden niet beslecht, tot op de dag van vandaag.

Donald Trump

Hoe lang duurt een shutdown?

Er staat geen vaste periode voor een shutdown, het kan uren, dagen of zelfs maanden duren voordat het opgeheven wordt. In de Amerikaanse geschiedenis zijn in zijn totaliteit 22 shutdowns voorgekomen. Zodra het Congres met een budgetplan komt, eindigt de shutdown. Dit is ook de enige manier om het te beëindigen. Om het zover te krijgen moeten alle partijen; de Republikeinen, Democraten en het Witte Huis een akkoord bereiken.

De Democraten zien het nut en de noodzaak van een grensmuur voor Trump niet in, en gaan daarom ook niet akkoord met de financiering hiervan welke opgesteld is door Trump. Het zal gaan om een begroting van 5 miljard dollar voor het aanleggen van de grensmuur.

Chcuk Schumer, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zegt er het volgende over: "We moeten Trump niet laten dreigen en traineren om toch zijn zin te krijgen met zijn plan waarvan zelfs de Republikeinen weten dat het op alle fronten niet deugt”.

Nucleaire optie

Voor een groot besluit, zoals het bepalen van een begroting, zijn zestig stemmen nodig in de Senaat. De regels kunnen kortstondig aangepast worden wanneer ‘de nucleaire optie’ ingezet wordt. Hiermee hoeven ze maar 51 stemmen te hebben om een plan er door te krijgen. Dit is eerder gebeurd toen de Republikeinen hun oerconservatieve kandidaat voor het Hooggerechtshof, Neil Gorsuch, aangesteld wilden krijgen.

Deze optie wordt niet vaak ingezet omdat hiermee het vertrouwen wordt aangepast in de politiek bij de Amerikaanse burgers. De meeste politici hebben dan ook een hekel aan de nucleaire optie. Het zal nu dan ook niet ingezet worden tijdens deze shutdown, omdat de kloof tussen de Republikeinen, de Democraten en de Amerikaanse burgers nog verder zal verdiepen.

Republikeinse politici met pensioen in het vooruitzicht stemmen niet

Theoretisch gezien hebben de Republikeinen de meerderheid in beide organen. In november 2018 is er een nieuwe samenstelling opgesteld bij de verkiezingen en deze is op 3 januari geïnstalleerd. Maar zekerheid voor een meerderheid van de Republikeinen is er nog niet.

Veel Republikeinen in Washington welke niet herkozen zijn of welke binnenkort met pensioen zullen gaan, hadden niet de behoefte om te stemmen in het Huis, volgens The New York Times. Zij willen liever niets meer te maken hebben met de anarchie welke heerst sinds Trump tot president is verkozen.

Het zijn nogal veel politici die niet zijn komen stemmen en die met pensioen gaan namelijk; 28 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Maar dat is nog niet alles, ook 21 partijgenoten komen niet meer terug omdat deze zijn verslagen door de Democraten.

Dwarsliggers

De meeste Republikeinen blijven nog steeds achter Trump staan, echter er zitten ook wat dwarsliggers tussen. Deze dwarsliggers willen niet stemmen met de begroting en de betwiste muur van Trump. De veroorzaker van deze onenigheid is in dit geval de houding van Trump met betrekking tot de moord op Khashoggi.

De CIA heeft kortgesloten dat Mohammed bin Salman, Saoedische kroonprins, aansprakelijk is voor de moord op Khashoggi, maar Trump heeft te kennen gegeven dat hij zijn geliefde zakelijke partner Saoedi-Arabië niet zal veroordelen of zal afvallen. Lindsay Graham, de Republikeinse senator, heeft aangegeven dat zij geen enkele wet van Trump zal goedkeuren zolang hij Bin Salman en Saoedi-Arabië niet veroordeelt.

Manhattan New York

Nieuwe shutdown Amerika voorkomen

Om een nieuwe Amerikaanse shutdown te voorkomen werd het wetsvoorstel voor de financiering van veiligheidsmaatregelen aan de grens aangenomen. Doordat ze de vorige keer niet op een lijn lagen heet dat geleid tot de langste shutdown ooit te voren. De financiering van de muur werd niet opgenomen in dit voorstel, alleen dat nieuwe barrières in het grensgebied gebouw mogen worden, voortbouwend op de bestaande barrières welke ongeveer op de helft staan van de grens tussen Amerika en Mexico. Vandaar dat Trump de noodtoestand heeft uitgeroepen.

Noodtoestand 59 keer uitgeroepen

Volgens de Nation Emergencies Act, welke in 1976 is opgesteld, mag een Amerikaanse president eenzijdig de noodtoestand uitroepen. In deze wet staat niet beschreven aan welke eisen deze moet voldoen. Sinds 1976 is er 59 keer de noodtoestand uitgeroepen waarvan er nog 31 nog steeds van kracht zijn.

Bepaalde besluiten worden normaal gesproken alleen genomen door het Amerikaanse Congres, echter deze weg duurt vaak veel langer. Als een president dus de noodtoestand uitroept, kan hij veel sneller handelen. Deze wet is speciaal opgesteld voor situaties waarbij snel gehandeld moet worden zoals bij oorlogen, natuurrampen of aanslagen.

Na de aanslagen van 9/11 werd er ook een noodtoestand uitgeroepen, en deze is nog steeds van kracht. Er is nog nooit eerder een noodtoestand uitgeroepen om een financiering rond te krijgen waar de wetgevers niet mee akkoord zijn gegaan.

Binnenkort op reis naar Amerika? Vergeet uw ESTA niet aan te vragen!

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen