05 januari 2018
Terug

Mensen met banden Amerika uitzondering inreisverbod?

Volgens het Hof van Beroep in San Francisco zouden mensen die sterke banden hebben met Amerika een uitzondering op de regel moeten zijn op het laatste inreisverbod van president Donald Trump.

Uitzondering

De uitzondering zal dan moeten gelden voor de mensen uit Tsjaad, Libië, Jemen, Somalië, Iran en Syrië waarvan familieleden in Amerika wonen. Uiteraard geldt het inreisverbod dan nog wel voor de inwoners van de bovengenoemde landen welke geen sterke banden hebben met Amerika (een relatie met bedrijven of personen). 

Derde versie

Inmiddels is dit al versie nummer drie van het inreisverbod van Donald Trump. Het Regionale Hof van beroep is een van de twee gerechtshoven die zich over het inreisverbod buigt. Eerst zal het Hof van Beroep in Richmond zich er over buigen en zodra deze het verbod heeft behandeld zal dit weer worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof. Echter, deze heeft begin december 2017 al laten weten dat het verbod in zijn geheel kan worden ingevoerd. 

Huidige inreisverbod

De uitspraak van het Hooggerechtshof zorgt er dus voor dat mensen uit de zes eerder genoemde islamitische landen mogen worden geweerd uit Amerika, zelfs wanneer het verzet door verschillende juridische instanties nog in volle gang zijn. Echter, mensen met een Noord-Koreaanse nationaliteit en bepaalde Venezolaanse regeringsfunctionarissen zijn ook niet welkom in Amerika. Het huidige inreisverbod van Trump is op 24 september aangekondigd.  Hiermee kwamen de twee eerdere inreisverboden te vervallen welke door de federale rechters werden afgewezen of beperkt. Zie ook Wederom nieuwe ontwikkelingen omtrent inreisverbod Trump.

Doel inreisverbod

Het doel van het inreisverbod van Trump is om de terrorismedreiging voor Amerika te reduceren. De zes islamitische landen voldoen volgens de regering niet aan de veiligheidseisen van Amerika om een visum te kunnen verstrekken.

Vorig jaar november is er door de regering van Trump gevraagd aan het hooggerechtshof om de huidige versie van het inreisverbod volledig te fiatteren. Het Supreme Court heeft de uitspraak van de lagere rechters herroepen. Trump en zijn adviseurs nemen de gok dat het Hof de nieuwste aanpassingen van het inreisverbod  wel zal goedkeuren.