01 juli 2017
Terug

Inreisverbod gedeeltelijk invoeren

Uiteindelijk is er door het Amerikaanse hooggerechtshof besloten dat het inreisverbod toch gedeeltelijk ingevoerd gaat worden.

Oktober

In oktober dit jaar gaat het Hof kijken naar het gehele inreisverbod van Donald Trump welke geldt voor zes Islamitische landen. Trump heeft echter toestemming gekregen om verschillende delen van het verbod alvast in te mogen voeren.

De opperrechter laat de regering niet helemaal zijn gang gaan. Er worden wel bepaalde restricties opgelegd. De maatregelen zouden alleen mogen gelden voor ''buitenlandse burgers die geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten.''

Trump heeft hiermee toch gewonnen, naar alle afwijzingen van de afgelopen maanden mag hij nu toch gedeeltelijk het inreisverbod in laten gaan. Trump vindt deze beslissing een "winst voor de nationale veiligheid".

Invoering

De Amerikaanse overheid heeft aangegeven dat het invoeren van het inreisverbod op “professionele wijze” moet gaan gebeuren. De desbetreffende reizigers zullen zo snel mogelijk worden ingelicht over het verbod.

Inmiddels zijn de diplomatieke posten in het buitenland al ingelicht aan welke criteria de reizigers vanuit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen naar Amerika moeten voldoen om Amerika te mogen bezoeken. Het ministerie geeft aan dat onder familie; ouders, levenspartners, kinderen, volwassen (stief)zoons of dochters, schoonzoons of -dochters en (stief)broers of zusters vallen. En onder geen naaste familie valt: grootouders, kleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten, zwagers en schoonzusters, verloofden of andere leden van 'extended families'.

Reizigers vanuit een van deze islamitische landen mogen Amerika ook bezoeken wanneer ze formele banden hebben met een bedrijf of instelling in Amerika zoals studenten, journalisten, congressprekers en werknemers welke een geldige uitnodiging of een contract bezitten. Echter, niet wanneer een contract is aangegaan “om de regels te ontduiken.'' Wanneer een hotelreservering of autohuurovereenkomst van te voren betaald is, telt dit evenmin.

Voor de meest actuele informatie over het inreisverbod zie ook: Wederom nieuwe ontwikkelingen omtrent inreisverbod Trump