27 februari 2016
Terug

Immigratieplannen van Obama

Het hoogste gerechtshof buigt zich over de immigratieplannen van Obama.

Het hoogste gerechtshof van Amerika gaat kritisch kijken naar de immigratieplannen die Barack Obama, de president van Amerika, in 2014 doorgevoerd heeft.

Invoering van dit nieuwe plan is nog even opgeschort naar 26 Amerikaanse staten niet achter het nieuwe plan stonden van Barack Obama. Deze staten zijn van mening dat een president dit soort plannen niet mag invoeren zonder instemming van het Congres. Eind juni komt het gerechtshof met een uitspraak.


Volgens de regels van het oude beleid mogen vijf miljoen illegalen in Amerika blijven. Wanneer immigranten meer dan vijf jaar in Amerika wonen, mogen ze een verzoek indienen om van de deportatielijst af te worden gehaald. Zij dienen zich dan wel te registreren en zij moeten kunnen aantonen dat zij ouders zijn van kinderen welke in Amerika zijn geboren.

Een van de belangrijkste beloftes die Barack Obama heeft gemaakt tijdens de verkiezingen, was het verbeteren van het Amerikaanse immigratiebeleid. Hij heeft beloofd het “kapotte immigratiesysteem te herstellen” aldus Barack Obama.

Barack Obama probeert al enige tijd een compromis te sluiten met de Republikeinen in het Congres, helaas tevergeefs. Tijdens de tussentijdse verkiezingen verkregen de Republikeinen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden maar ook de Senaat. Hierdoor besloot Barack Obama zijn vernieuwde immigratieplan decreet door te voeren.

Er leven ongeveer zo’n elf miljoen illegale immigranten in Amerika. Het zal u misschien verbazen maar er zijn toch veel Amerikanen van mening dat deze mensen terug moeten naar hun eigen land door ze Amerika uit te zetten. En dat terwijl de meeste van deze illegalen al jaren in Amerika wonen en zich inmiddels al helemaal hebben aangepast. Zij hebben hier al een gezin gesticht en een leven opgebouwd in Amerika.

Wat Barack Obama met zijn plan wil bereiken is juist de mensen te beschermen welke hier illegaal zijn maar zich al wel volledig hebben aangepast en een gezinsleven hebben gevormd. Deze mensen moeten zich uiteraard wel eerst registreren. En ervaring leert dat weinig illegalen op komen dagen om zich te registreren. En dat maakt het er allemaal niet makkelijker op om Obama’s plan goed uit te kunnen voeren. Ook schijnt er te weinig personeel te zijn om de ruim vier miljoen illegalen op te vangen en al hun aanvragen in behandeling te nemen. Tevens komen de juristen om in het werk om ze te helpen met de aanvraagprocedure.

Het is dus nog maar de vraag of het immigratieplan van Barack Obama überhaupt wel wordt doorgevoerd, en of het wel haalbaar is.

Bron: nu.nl