10 november 2017
Terug

EU wil grenscontrole verbeteren

Gezien de migratiedruk en terroristische aanslagen welke Europa de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan, is grensbeheer een prioriteit geworden voor de Europese Commissie.

VIS is sinds 2015 operationeel

Het is waar dat het visuminformatiesysteem (VIS) sinds 2015 in de consulaten van de lidstaten operationeel is en dat raadplegen nu zelfs verplicht is voor visumhouders welke het Schengengebied binnenkomen. Sinds 2013 is bovendien het concept ‘Smart ‘Borders geïntroduceerd. Dit is een ambitieus pakket met wetgevende maatregelen welke zijn opgesteld in overleg met het Europees Parlement.

Entry/Exit System voor het registeren van gegevens

Het inreis-/uitreissysteem (Entry/Exit System) zal met name een uniform informatiesysteem creëren voor het registeren van gegevens over de inreis en uitreisbewegingen van onderdanen van derde landen met een kort verblijf die de buitengrenzen van de EU overschrijden. 
Het Entry Exit System zal vanaf 2020 operationeel moeten zijn. Aangenomen en daarna ondertekent op 20 november 2017 door de Europese Raad, zal het worden gebruikt in combinatie met de European Passenger Name Record (PNR) richtlijnen, welke vanaf 25 mei 2018 gegevens van passagiers heeft verzameld.

Op basis van het principe dat de meerderheid van de bezoekers ‘bonafide’ is, zal de EES de Schengengrenscode radiaal aanpassen met deze twee doelen:

Het slimmer maken van grenzen en controles van legitieme bezoekers automatiseren en tegelijkertijd methoden voor de bestrijding van onregelmatige migratie versterken.
Een centraal register creëren van grensoverschrijdende bewegingen.

Data Entry

Veel verbeteringen door enorme update

Met andere woorden, het beheer van de buitengrenzen krijgt een enorme update. Omdat het de kwaliteit en de efficiëntie van controles in het Schengengebied zal gaan verbeteren, zou de gemeenschappelijke database van EES moeten helpen de binnenlandse veiligheid en de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit te versterken. 

Gezichtsbiometrie, technische winnaar

Systematische identificatie van mensen welke te lang in het Schengengebied blijven is een van de grootste uitdagingen. We gaan het zien waarom met name gezichtsbiometrie de technische winnaar is van het EES initiatief. En niet langer alleen op luchthavens, wat nu het geval is, maar ook gezichtsbiometrie wordt ook ingezet op alle grenspoorten. 

Gezichtsbiometrie

Webrapport, wat staat er in?

In dit webrapport worden de volgende zes onderwerpen onderzocht:
Wat het Entry/Exit systeem is.
Hoe de 2006 Schengen grenscode wordt beïnvloed.
Hoe de toegang wordt gereguleerd.
Waarom gezichtsbiometrie cruciaal zal worden voor de EES.
Hoe EES zal bijdragen aan de bestrijding van identiteitsfraude.

Hier gaan we dieper op in

EES is een krachtig preventie- en detectiemechanisme. Criminele activiteiten zoals migrantensmokkel, mensenhandel en goederenhandel worden mogelijk gemaakt door illegale grensovergangen. Deze worden grotendeels ook nog eens makkelijker gemaakt door de afwezigheid van een systeem voor het registreren van in- en uitreis bewegingen in Europa.

Daarbij is de weg naar identiteitsfraude is helaas een welke ook veel bewandeld wordt. Standaard controle bij het binnenkomen in het Schengengebied, gevolgd door vernietiging van identiteitsdocumentatie, met het oog op het plegen van kwaadaardige daden en wetende dat authenticatie onmogelijk is zonder ID.

Terroristische activiteiten voorkomen

Het goede nieuwe is dat, hoewel de EES gericht is op bonafide bezoekers, het systeem op lange termijn een krachtig middel zal zijn om terroristische activiteiten of andere zware strafbare feiten op te sporen en deze te voorkomen. 

De gegevens welke vijf jaar in het nieuwe register worden opgeslagen, inclusief de mensen welke teruggekeerd zijn aan de grens, bestaan voornamelijk uit:

Namen
Paspoortnummers
Vier vingerafdrukken
Foto’s

Dit zal toegankelijk worden voor grens- en visum verlenende autoriteiten en voor Europol.

Het systeem zal beschikbaar worden gesteld voor onderzoeksautoriteiten zodat zij de grensoverschrijdende bewegingen en toegang tot de gegevens van reisgeschiedenis kunnen inzien. Dit alles zal worden uitgevoerd met het meest strikte respect voor de menselijke waardigheid en integriteit van de persoon zelf.

Het mechanisme is op dit punt heel duidelijk: de bevoegde autoriteiten mogen personen onder geen geding discrimineren op grond van kleur, geslacht, sociale of etnische afkomst, taal, religie of overtuiging, genetische kenmerken, politieke of andere meningen. Onderzoeken mogen ook niet discrimineren tegen het lidmaatschap van een nationale minderheid, geboorte, eigendom, leeftijd, handicap, of seksuele geaardheid. 

Herwaardering van de Schengengrenscode

Gezien de verwachte groei van het aantal onderdanen van derde landen (personen die op doorreis zijn en / of een visum aanvragen in landen die niet hun land van herkomst zijn, om naar een land van bestemming te gaan dat ook niet hun land is land van oorsprong) wat het Schengengebied bezoekt (tegen 2025 887 miljoen) is het nu de uitdaging om grenscontroles makkelijker maar ook sneller te maken. Dit is een bijzonder ambitieus initiatief omdat het systeem opnieuw moet worden beoordeeld op de beroemde Schengengrenscode welke grondige controles vereist en ook nog eens handmatig uitgevoerd moeten worden door de autoriteiten van de lidstaten bij het binnenkomen en vertrek.

Bovendien bevat de Schengengrenscode geen bepalingen over de registratie van grensoverschrijdende bewegingen. De huidige procedure heeft alleen de vereiste dat paspoorten moeten worden voorzien van data van binnenkomst en vertrek. Dit is de enige methode welke beschikbaar is voor grenswachter tijdens het onderzoeken of een verblijfsrecht is overschreden.

Slecht afgedrukte stempels in paspoorten

Het is niet makkelijk wanneer stempels slecht worden afgedrukt en willekeurig worden geplaatst in het paspoort. Bovendien kan een stempel makkelijk worden nagemaakt en is er in geen enkele database een elektronisch record aanwezig. Een ander probleem is dat bezoekers welke regelmatig komen en mensen die in de buurt van grenzen wonen hun paspoorten elke twee tot drie maanden moeten vervangen omdat ze dan geen ruimte meet hebben voor nieuwe stempels. Laten we eerlijk zijn, het hele proces is archaïsch gezien het potentieel van informatietechnologieën. 

Paspoort Controle

Het optimaliseren van grensbeheer

Met het nieuwe mechanisme zullen alle onderdanen van derde landen gelijk worden behandeld, ongeacht of zij visumvrij zijn. Makkelijker gezegd; het VIS registreert al bezoekers welke een visum moeten aanvragen. Het doel van EES is om een datebase te vormen voor alle anderen. De lidstaten zullen daarom in staat zijn om elke onregelmatige migrant of bezoeker welke illegaal de grens heeft overschreden, te identificeren en hun verwijderen te vergemakkelijken indien van toepassing.

Dit hele proces kan worden ondersteund of geautomatiseerd. Bijvoorbeeld, bezoekers kunnen zichzelf authenticeren door middel van een zelfbedieningsterminal onder toezicht van een grenswachter welke de volgende informatie zal weergeven:

Datum, tijd en locatie van grensovergang, ter vervanging van handmatige stempels.
Een notificatie van weigering van toegang, indien van toepassing.
Maximale toegestane verblijfsduur.
Notificatie van overschrijding, indien van toepassing.

De mogelijkheid om krachtige statistieken op te stellen, evenals een beter beheer van het verlenen of weigeren van visa, wordt al geanticipeerd op basis van grensoverschrijdende bewegingen, met name door informatie zoals:

Verblijven per land.
Geschiedenis van grensoverschrijdende bewegingen per land.

Gezichtsbiometrie: sleutelwapen van de EES

De EES resulteert in radicale wijzigingen in de Schengengrenscode omdat deze gebruikt zal gaan worden om biometrische gegevens van alle bezoekers van derde landen te registreren. En dat terwijl hedendaags alleen degenen welke een visum moeten aanvragen in het VIS geregistreerd worden.

Wat biometrische identificatiemiddelen betreft worden er in het huidige systeem tien vingerafdrukken afgenomen. Echter, in het nieuwe systeem combineert vier vingerafdrukken en een portret voor gezichtsherkenning bij binnenkomst, hoewel beide aanvaardbaar zijn voor vertrek. 

Het gezicht zal de sleutel gaan worden tot het openen van de grensovergangen. De betrokken technologie is de afgelopen jaren al aanzienlijk verbeterd en ondersteund traditionele vingerafdrukmethoden al. Hoewel de Europese Commissie niet langer het RTP principe gebruikt is het wel aanwezig. 

Zo gaat het proces er uit zien: 

Vier vingerafdrukken zullen er worden afgenomen bij de eerste controle om te controleren of de reiziger nog niet in de EES of VIS staat.
Bij afwezigheid van een signaal maakt de grensautoriteit een bestand aan en zorgt ervoor dat de foto in het machine afleesbare reisdocument overeenkomt met de live gezichtsopname van de nieuwe bezoeker.
Wanneer de bezoeker vervolgens een grens oversteekt is het hun gezicht wat zal bepalen of ze wel of niet worden binnengelaten.

Lach, want je bent in Europa! De tijdrovende (en vervalste) stempels op paspoorten worden vervangen door toegang de toegang tot de EES. Biometrie zijn daarom de grote winnaars van het EES initiatief. En niet langer alleen op luchthavens, zoals nu het geval is. Vooral drukke zee terminals en landgrensposten zullen de eerste klanten van de beroemde e-Gates worden welke momenteel alleen gereserveerd zijn voor luchtreizigers. 

Vingerafdrukken

EES en de strijd tegen identiteitsfraude

Het EES mechanisme is vrij complex en ambitieus omdat het de grensovergang sneller zal maken maar tegelijkertijd de controles ook robuuster. De procedures voor het verwelkomen van onderdanen van derde landen in Europa zullen aanzienlijk worden verbeterd dankzij de e-Gates en zelfbedieningskiosken.

Met betrekking tot het migratiebeleid en het voorkomen van kwaadwillende handelingen is het nu mogelijk om meteen mensen te identificeren welke de toegangsvoorwaarden niet naleven en hun reisgeschiedenis te raadplegen. Ook moet duidelijk worden dat het EES een krachtig instrument zal zijn in de strijd tegen identiteitsfraude, met name in het Schengengebied gezien elke bezoeker zal worden geregistreerd bij aankomst aan een buitengrens. 

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen