10 november 2017
Terug

EU wil grenscontrole verbeteren

De wetgevers van het Europees Parlement stemden voor, voor de invoering van een database van vingerafdrukken en andere biometrische gegevens voor bezoekers van buitenaf.

EES

De benodigde informatie zal worden afgenomen bij de grenscontrolepunten van de EU. Het doel hiervan is om de veiligheid te verbeteren. Echter, sommige critici zien dit juist als een aanval op de mensenrechten. In 2020 zal het nieuwe EES (Entree-Exit-systeem) klaar zijn voor gebruik. In totaal zal dit zo’n 480 miljoen euro gaan kosten, echter voor degenen die deze kosten willen tegenhouden zou dit niet het enige probleem zijn volgens MEP (member of the European Parliament) Angelika Mlinar.

Doelstellingen

“De algemene doelstellingen zijn het beheer van de buitengrenzen te verbeteren, onregelmatige migratie te voorkomen en het beheer van migratiestromen te vergemakkelijken” aldus EU migratie commissaris Dimitris Avramopoulos.

4 jaar

De biometrische gegevens en de persoonlijke gegevens van reisdocumenten zullen vier jaar lang worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor wetstoepassing, grenscontrole en visumautoriteiten. Het systeem dient ter voorkoming van terroristische misdrijven en andere ernstige criminele activiteiten, maar ook om deze op te kunnen sporen en te herkennen. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn voor EUROPOL.

Grote impact

“Deze wetgeving zal een grote impact hebben op de fundamentele rechten van de burgers van derde landen welke naar Europa reizen, met name als het gaat om de uitgebreide bewaartermijn van de gegevens” aldus Mlinar.

Voor en tegen

Critici zeggen dat persoonlijke en biometrische informatie moet worden verwijderd zodra reizigers de EU hebben verlaten. Maar aanhangers van het EES zeggen dat het systeem juist zal gaan helpen bij het beoordelen van immigratie claims. De definitieve goedkeuring is nog steeds nodig van de EU leiders.

Zie ook vorig nieuwsbericht Amerika wil dat alle landen uitgebreide informatie vrijgeven voor de beoordeling van een visumaanvraag