08 oktober 2019
Terug

ETIAS, de reistoestemming voor Europa

ETIAS EUROPA

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Europa de laatste jaren, is de EU bezig met het invoeren van een elektronische reistoestemming voor landen die momenteel zonder visum Amerika naar de EU reizen. Met dit systeem is de EU in staat om te weten wie er naar de Schengen zone wil reizen, voordat zij bij de grens zijn. Hierdoor worden eventuele problemen al opgelost voordat ze er zijn.

Het systeem zal hetzelfde werken als het huidige ESTA systeem, hiermee wordt het gekoppeld aan databanken van verschillende Europese instanties. Zo wordt er meer veiligheid binnen de Europese grenzen verwacht van buitenaf. In het bezit zijn van de reistoestemming garandeert niet direct toegang tot de landen. Hier zal uiteindelijk de douane over beslissen.

Het systeem zal, net als een ESTA aanvragen, alleen online mogelijk zijn. Er zullen ook gelijke gegevens gevraagd worden. Doordat het een online systeem is, hoeft de reiziger geen bezoek aan de ambassade te brengen. Dit maakt het aanvragen van een ETIAS erg eenvoudig, en het zal hooguit enkele minuten in beslag nemen.

Zonder visum naar Europa

Momenteel kunnen inwoners van bepaalde landen de EU betreden zonder visum, hierbij wordt dus geen veiligheidscontrole uitgevoerd. Met het nieuwe elektronische systeem zal dit wel het geval zijn. Reizigers uit onder andere de volgende landen zijn dan verplicht om een ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) aan te vragen: Australië, Canada, Amerika, Japan. In totaal zijn er 62 landen die momenteel visumvrij naar de EU kunnen reizen. Deze reizigers worden dus niet uitgebreid gescreend, waar de ETIAS verandering in aanbrengt.

Jaarlijks betreden 30 miljoen reizigers Europa zonder visum, door het invoeren van de ETIAS zouden al deze reizigers gescreend worden voordat zij de kans hebben om de EU te betreden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere Interpol databases. Binnen enkele minuten zal een aanvraag automatisch worden gecontroleerd, en gekeurd op basis van de bestaande databanken.

ETIAS

De ETIAS is een elektronische reistoestemming, deze zal de EU in staat stellen om reizigers die een bedreiging zouden vormen voortijdig geen toegang te geven. Dit zal zorgen voor meer interne veiligheid. Ook zorgt de reistoestemming ervoor dat er minder illegale migratie zal optreden.

Het komt ook soms voor dat er vertraging ontstaat op de luchthaven doordat een reiziger mogelijk een bedreiging kan vormen. Op deze manier worden deze reizigers voor het vertrekken al ontzegd van toestemming om te reizen. Hierdoor zal dit minder vaak gebeuren, en zullen reizigers een soepele toetreding aan de grens ervaren.

De ETIAS zal onder andere gebruikt worden om informatie aan de hand van de EU databases en de Interpol databases te bepalen of een reiziger toestemming zou moeten krijgen. In het geval dat hieruit zou blijken dat er verdere analyse nodig zou zijn, zullen de bevoegde autoriteiten deze aanvraag handmatig verwerken. Hierbij is het mogelijk dat er naar extra documenten gevraagd zou worden, waarna zij 96 uur de tijd hebben om de reistoestemming te keuren.

Kaart van de EU

De gekoppelde toestemming zal drie jaar geldig zijn, of zolang het gekoppelde paspoort nog geldig is. Vervalt uw paspoort binnen de geldigheidsperiode? Dan komt de ETIAS ook te vervallen. Binnen de geldigheidsperiode kun je zo vaak je wilt naar de EU reizen. 

Het systeem zou uiterlijk in 2021 in gebruik genomen worden. Waarna alle reizigers die hiervoor in aanmerking komen dus over een geldige reisautorisatie dienen te beschikken. De procedure omtrent de ETIAS is in 2016 van start gegaan. Sinds 5 september 2018 wordt het systeem ook daadwerkelijk opgezet.

De eerste fase van ETIAS zal alleen voor lucht- en scheepsvaart worden ingezet. In een later stadium worden groepsreizen per bus ook verplicht om al hun reizigers over een geldige ETIAS reistoestemming te laten beschikken. De prijs van de ETIAS is momenteel vastgesteld op €7,-. Voor de reizigers die een visum dienen aan te vragen verandert er niets, zij kunnen alsnog een visum aanvragen en hoeven daarnaast niet ook een ETIAS aan te vragen.

Welke databases worden geraadpleegd?

Bij het verifiëren en beoordelen van de informatie welke is ingediend door de aanvrager controleert het systeem automatisch elke aanvraag op:
De bestaande EU informatiesystemen:
• Het Schengen informatie systeem (SIS)
• Het visum informatie systeem (VIS)
• Europol gegevens
• De Eurodac database
Voorgestelde toekomstige EU informatie systemen:
• Het entry/exit systeem (EES)
Interpol databases:
• De Interpol gestolen en verloren reisdocumenten database (SLTD)
• De ‘Interpol Travel Documents Associated with Notices database’ (TDAWN)
• Een speciale ETIAS lijst en specifieke risico indicatoren
In afwachting van de goedkeuring van het Commissie voorstel om informatie over strafregisters in de EU uit te wisselen met onderdanen van derde landen (ECRIS-TCN’s), moet ETIAS in de toekomst ook ECRIS-TCN’s kunnen ondervragen.

Wat is het verschil tussen een Schengen visum en de ETIAS?

De ETIAS reistoestemming is geen visum. Onderdanen van visum liberaliseringslanden zullen de EU zonder visum mogen blijven bezoeken, maar zullen wel verplicht zijn om voorafgaand aan hun reis een reistoestemming aan te vragen middels ETIAS. ETIAS zal een eenvoudig, snel en bezoekersvriendelijk systeem gaan worden wat in meer dan 95% van de gevallen binnen enkele minuten een goedkeuring zal opleveren.

Een ETIAS reistoestemming herintroduceert geen visumachtige verplichtingen. Het is dan ook niet nodig om hiervoor naar een consulaat te gaan om de aanvraag in te dienen. Ook worden er geen biometrische gegevens verzameld. Er wordt überhaupt om veel minder informatie gevraagd dan tijdens de procedure om een visum aan te vragen.

Het aanvragen van een Schengen visum kan zo’n 15 dagen duren en in sommige gevallen zelfs 30 tot 60 dagen. Het ETIAS online aanvraagformulier is binnen enkele minuten in te vullen. De ETIAS is drie jaar geldig (tenzij ondertussen uw paspoort verloopt) wat beduidend langer is dan een Schengen visum. Tijdens de geldigheid van drie jaar mag er onbeperkt mee gereisd worden.

Vlaggen Europese Unie

Wat zijn de verplichtingen van de vervoerders?

Voor het instappen, moeten lucht- en zee vervoerders evenals groepen welke over land worden vervoert poer touringcar, moet de status van het vereiste reisdocument voor het binnen komen van het Schengen gebied geverifieerd. Ook controleren zij op de vereiste om in het bezit te zijn van een geldige ETIAS reistoestemming. Er is een overgangsperiode voorzien voor vervoerders die groepen over land vervoeren per bus waarbij het niet verplicht is om de aanwezigheid van een geldige reistoestemming te contoleren.

Wat gebeurt er precies bij de grensovergang?

Bij aankomst op een grens doorlaat post in het Schengen gebied zal de grenswachter de reisdocumentgegevens elektronisch lezen, waarbij deze door verschillende databases gaat. Wanneer er geen geldige ETIAS reistoestemming getoond kan worden wordt de toegang tot de EU geweigerd door de grenswachten en zal de reiziger worden opgenomen in het Entry Exit System.

Als er een geldige reistoestemming is, wordt het grenscontroleproces uitgevoerd en kan de reiziger worden gemachtigd om het Schengen gebied binnen te gaan als aan alle toegangsvoorwaarden kan worden voldaan.

 

Amerikaanse vlag
ESTA
Aanvragen