22 februari 2019
Terug

De noodtoestand in Amerika, wat weten we hierover?

Donald Trump, president van Amerika heeft op 15 februari de noodtoestand afgekondigd in Amerika, in een persconferentie. Hij heeft dit besluit genomen om op deze manier de financiering van de muur met Mexico rond te krijgen. Wat weten we nog meer over deze noodtoestand?

Geen crisis volgens Trump

Een van de grootste campagnebeloftes van Trump was de grensmuur. Trump wil deze grensmuur koste wat kost plaatsen om de komst van migranten te reduceren. Volgens Trump is deze instroom nu niet te controleren omdat er zoveel migranten naar de VS komen. Dat is te wijten aan de goede economische staat volgens Trump, waardoor Amerika aantrekkelijk is voor migranten. Volgens Trump is deze situatie een “groeiend veiligheidsrisico”.

Geld voor de muur door de noodtoestand in te zetten

Trump had toestemming nodig van het Congres om de muur te kunnen financieren. Deze kreeg hij niet omdat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben en zij stemden tegen. Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat hij dan geen toestemming van het Congres nodig is om de muur te kunnen financieren. Het zal dan gaan om zo’n zeven miljard euro. Dit is nog niet voldoende om de gehele muur mee te financieren daar hij dan 13 miljard euro te kort komt.

Juridische maatregelen

Ook zal zou het Amerikaanse Congres het uitroepen van de noodtoestand terug willen draaien, dan zou dit nog niet kunnen omdat zij gewoonweg de bevoegdheid niet hebben. Meerdere Democratische prominenten hebben zich gebogen over eventuele juridische stappen die zou kunnen nemen tegen dit besluit. ACLU, Amerikaanse burgerrechtenbeweging, heeft inmiddels al een zaak tegen het besluit aangespannen.

Ook de Republikeinen zijn niet blij met het besluit van Trump. Onder andere voormalig presidentskandidaten Marco Rubio en Mitt Romney hebben aangegeven er niet achter te staan.

Nieuwe shutdown voorkomen

Om een nieuwe shutdown te voorkomen werd het wetsvoorstel voor de financiering van veiligheidsmaatregelen aan de grens aangenomen. Doordat ze de vorige keer niet op een lijn lagen heet dat geleid tot de langste shutdown ooit te voren. De financiering van de muur werd niet opgenomen in dit voorstel, alleen dat nieuwe barrières in het grensgebied gebouw mogen worden, voortbouwend op de bestaande barrières welke ongeveer op de helft staan van de grens tussen Amerika en Mexico. Vandaar dat Trump de noodtoestand heeft uitgeroepen.

59 keer

Volgens de Nation Emergencies Act, welke in 1976 is opgesteld, mag een Amerikaanse president eenzijdig de noodtoestand uitroepen. In deze wet staat niet beschreven aan welke eisen deze moet voldoen. Sinds 1976 is er 59 keer de noodtoestand uitgeroepen waarvan er nog 31 nog steeds van kracht zijn.

Bepaalde besluiten worden normaal gesproken alleen genomen door het Amerikaanse Congres, echter deze weg duurt vaak veel langer. Als een president dus de noodtoestand uitroept, kan hij veel sneller handelen. Deze wet is speciaal opgesteld voor situaties waarbij snel gehandeld moet worden zoals bij oorlogen, natuurrampen of aanslagen. Na de aanslagen van 9/11 werd er ook een noodtoestand uitgeroepen, en deze is nog steeds van kracht.

Er is nog nooit eerder een noodtoestand uitgeroepen om een financiering rond te krijgen waar de wetgevers niet mee akkoord zijn gegaan. 

Meer lezen over de shutdown en de gevolgen hiervan? Lees dan ook ons artikel ‘Welke gevolgen heeft de shutdown op Amerika?”