16 februari 2017
Terug

Controle op social media accounts Amerikaanse douane

Nieuwe vraag op ESTA aanvraagformulier

Deze controle geldt overigens niet voor alle buitenlandse reizigers. Vooralsnog geldt dit alleen voor de reizigers die zonder een visum reizen. Mensen die online een ESTA aanvragen zullen dan ook zien dat deze vraag is toegevoegd aan het formulier. Er wordt dan gevraagd naar welke vorm van social media u gebruikt (bijvoorbeeld; YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram ) en uw accountnaam.  Deze vraag is nu nog optioneel. U bent dus (nog) niet verplicht hierop te antwoorden. De grenscontrole van Amerika komt nogal intimiderend over, dus velen zullen toch bang zijn voor de consequenties wanneer ze deze vraag niet beantwoorden.

Niet iedereen heeft een account op social media, dus verplichten om deze vraag te beantwoorden kan het Amerikaanse CBP haast niet. Daarnaast zullen mensen die iets te verbergen hebben deze vraag ook vast en zeker overslaan. 

Reizigers weigeren

De Amerikaanse grenscontrole geeft aan dat wanneer mensen deze informatie niet invullen op de ESTA, de toegang tot Amerika niet geweigerd wordt. Wat ze precies gaan doen met potentiële dreigingen die ze tegenkomen tijdens een social media controle is nog niet duidelijk. 

Customs and Border Protection (CBP)

In juni afgelopen jaar kwam CBP al met het plan om reizigers te controleren op social media accounts. Koepelorganisatie Internet Association, waar bijvoorbeeld Facebook en Google onder vallen, was het hier nog niet zo mee eens. Zij vonden dit plan "een dreiging voor privacy en veiligheid van buitenlanders."

Kritiek

Er is veel kritiek ontstaan omtrent deze nieuwe vorm van controle. Het voelt voor velen als een inbreuk op hun privacy en op het recht van meningsuiting. De vragen die gesteld worden op het ESTA formulier gaan al vrij ver en nu gaat Amerika nog een stapje verder, waar eindigt het dan? "Er zijn maar weinig regels over hoe die informatie wordt verzameld en wie er allemaal toegang toe krijgt” aldus Michael W. Macleod-Ball van American Civil Liberties Union. Voor velen is social media zoals Facebook heel persoonlijk en zegt zo’n pagina veel over het geloof en eventuele politieke standpunten van mensen. Dat zal uiteraard de voornaamste reden zijn dat Amerika deze informatie graag in handen wil krijgen.

Wachtwoorden social media bij visumaanvragen

Op het aanvraagformulier van de ESTA wordt al naar accounts gevraagd van social media. Maar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid wil nog een stapje verder gaan bij het aanvragen van een visum. Hij wil dat mensen niet alleen het account opgeven van social media, maar ook het wachtwoord hiervan. Dit vanwege het verscherpte screeningsbeleid voor het aanvragen van een visum voor Amerika. Let wel, hier wordt gesproken over een visum wat iets anders is dan een ESTA reistoestemming.

Zeven Islamitische landen

Nu het inreisverbod van de baan is, willen ze het screeningsbeleid op een andere manier gaan verscherpen. Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly, geeft aan dat het toch lastig is om reizigers vanuit de zeven Islamitische landen (Irak, Iran. Soedan, Jemen, Libië, Syrië en Somalië) te screenen. Dat is de voornaamste reden om deze maatregel door te voeren. "Maar als ze komen willen we weten welke websites ze bezoeken en moeten ze ons hun wachtwoord geven, zodat we kunnen zien wat ze op internet doen. Als ze niet meewerken, komen ze er niet in” aldus John Kelly.

Visum

John Kelly wil graag weten wat een reiziger uit een van deze landen doet op internet zodra ze een visum aanvragen. Hij denkt zo meer te weten te komen over deze mensen. 'Met hun wachtwoorden kunnen we zien welke websites ze bezoeken en wat ze doen op het internet' aldus John Kelly. Er wordt nu nog niet gevraagd om het wachtwoord van social media accounts, maar de minister geeft aan dat er ter plekke wel om gevraagd kan worden. Ze schijnen dit op plaatselijke Amerikaanse ambassades al te doen. Ze gaan reizigers niet verplichten om het wachtwoord van social media accounts op te geven. Maar wanneer je niet meewerkt, loop je de kans dat je visum aanvraag wordt afgewezen. Dus eigenlijk heb je niet veel keus. 

Meerdere maatregelen

John Kelly geeft aan dat niet alleen deze maatregel overwogen wordt. Er volgen meerdere maatregelen om het screeningsbeleid te verscherpen. Hij geeft aan dat we in ieder geval rekening moeten gaan houden met een strengere controle. Hoe zich dit precies gaat uiten moet nog blijken, ze zijn inmiddels druk aan het vergaderen over deze plannen.

ESTA

Reizigers die geen visum hoeven aan te vragen voor de VS dienen in het bezit te zijn van een ESTA. Voor de ESTA geldt momenteel dat er nog niet naar wachtwoorden wordt gevraagd. Maar deze stap is snel gemaakt, gezien er al naar het account van social media gevraagd wordt.