15 april 2019
Terug

Amerikanen moeten vanaf 2021 een ETIAS aanvragen als ze naar Europa willen reizen

Over twee jaar, in 2021, moeten Amerikanen een zogenaamde ETIAS (European Travel Information and Authorization System) aanvragen om naar landen binnen de Europese Unie te reizen. De Europese Commissie zegt dat het nieuwe systeem zal worden gehandhaafd als poging om de internationale veiligheid te verbeteren en zal vanaf 1 januari 2021 in gaan.

26 landen in Europa

Het ‘European Travel Information and Authorization System’ (ETIAS) zal alleen van toepassing zijn op 26 landen in de Schengen Zone waaronder Frankrijk, Duitsland en Italië. Als Amerikanen naar Engeland willen reizen, hoeven zij geen ETIAS aan te vragen. 

Geen visum

Op dit moment hebben Amerikanen die minder dan 90 dagen in Europa willen verblijven geen reistoestemming of visum nodig. ETIAS is overigens geen visum, maar meer een wijzigingen van het huidige systeem. De reistoestemming is drie jaar geldig en Amerikanen hoeven dus niet bij elk bezoek aan Europa een nieuwe aanvraag in te dienen. Hiermee mogen zij meerdere keren afreizen naar landen binnen Europa.

DHS

Begin 2017 heeft de Europese Unie ook al overwogen om nieuwe visumwetten in te voeren voor de Amerikanen. In mei 2017 heeft de Europese Commissie besloten de visa voor Amerikanen niet opnieuw in te stellen, maar gaf aan dat het besluit afhankelijk was van het wederzijds visumvrij reizen van de VS voor Europeanen. John Kelly, toenmalig secretaris van het Department of Homeland Security (DHS) vertelde dat de VS haar visumvrijstellingsovereenkomst met Europa opnieuw moest onderzoeken met vermelding van mogelijke terrorisme risico’s.

Zonder visum

Door de huidige overeenkomst tussen Europa en de VS kunnen burgers van 38 landen naar Amerika waar zij 90 dagen mogen verblijven zonder visum. Aan het einde van 2017 werden er wijzigingen in het programma doorgevoerd. Amerikanen hebben alleen een geldig paspoort, creditcard of bankpas en een e-mailadres nodig om de ETIAS aan te vragen. De kosten hiervan zijn nog niet bekend.

Alle informatie omtrent de ETIAS (European Travel Information and Authorisation System)

De ETIAS zal een geautomatiseerd IT-systeem worden wat is opgezet om de veiligheidscontroles voor personen die visumvrij naar de EU willen reizen te versterken. De informatie die verzameld wordt door het aanvragen van de ETIAS zal zorgen voor de voorafgaande verificatie van potentiele veiligheidsrisico’s of onregelmatige migratierisico’s. Begin 2021 zal dit systeem klaar zijn voor gebruik.

Aanvraagformulier

De ETIAS is aan te vragen middels een online aanvraagformulier. Na het invullen hiervan voert het systeem controles uit op EU-informatiesystemen voor grenzen en veiligheid en geeft in de meeste gevallen een goedgekeurde reistoestemming af binnen enkele minuten. De ETIAS reistoestemming zal een verplichte voorafgaande voorwaarde zijn voor toegang tot het Schengengebied. Deze zal samen met uw reisdocumenten gecontroleerd worden door de grenswachten bij het oversteken van de EU grens. 

Deze voorafgaande verificatie van visumvrijgestelde niet EU burgers zal grenscontroles mogelijk maken, vermijd bureaucratie en vertragingen voor reizigers bij het aankomen bij de grenzen, zorgen voor een gecoördineerde en geharmoniseerde risicobeoordeling van onderdanen van derde landen, en zal het aantal weigeringen van toegang aan grensdoorlaatposten aanzienlijk verminderen. 

Wat is het verschil tussen een Schengen visum en de ETIAS?

De ETIAS reistoestemming is geen visum. Onderdanen van visum liberaliseringslanden zullen de EU zonder visum mogen blijven bezoeken, maar zullen wel verplicht zijn om voorafgaand aan hun reis een reistoestemming aan te vragen middels ETIAS. ETIAS zal een eenvoudig, snel en bezoekersvriendelijk systeem gaan worden wat in meer dan 95% van de gevallen binnen enkele minuten een goedkeuring zal opleveren.

Een ETIAS reistoestemming herintroduceert geen visumachtige verplichtingen. Het is dan ook niet nodig om hiervoor naar een consulaat te gaan om de aanvraag in te dienen. Ook worden er geen biometrische gegevens verzameld. Er wordt überhaupt om veel minder informatie gevraagd dan tijdens de procedure om een visum aan te vragen. Het aanvragen van een Schengen visum kan zo’n 15 dagen duren en in sommige gevallen zelfs 30 tot 60 dagen. Het ETIAS online aanvraagformulier is binnen enkele minuten in te vullen. De ETIAS is drie jaar geldig (tenzij ondertussen uw paspoort verloopt) wat beduidend langer is dan een Schengen visum. Tijdens de geldigheid van drie jaar mag er onbeperkt mee gereisd worden.

Wat is de impact van ETIAS op het gemeenschappelijk visumbeleid?

Visum Liberalisering is een belangrijk instrument bij het opbouwen van partnerschappen met derde landen en bij het vergroten van de aantrekkelijkheid van de EU voor bedrijven en toerisme. Verplichte voorafgaande verificatie en beoordelingen van potentiële veiligheidsrisico’s of onregelmatige migratierisico’s van reizigers zonder visum met ETIAS, met volledige inachtneming van hun visumvrij status, zullen het succes van het EU visum liberaliseringsbeleid helpen waarborgen en aanvullen.  Reizigers krijgen een vroege indicatie van hun mogelijke toegang tot het Schengen gebied zodat ze hun bezoek goed kunnen plannen.

Hoe zal de ETIAS in de praktijk gaan werken?

Reizigers zullen, zoals eerder genoemd, online een aanvraagformulier moeten invullen op een speciaal hiervoor aangemaakte website of app voor mobiele apparaten. Het invullen van deze aanvraag zal niet langer dan 10 minuten in de beslag nemen en er is geen documentatie vereist naar een reisdocument. In het geval van onvermogen om een aanvraag in te dienen mag dit ook door een ander persoon gedaan worden. Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld dient u online een bedrag te betalen van €7,- voor elke aanvraag, voor alle aanvragers met een leeftijd tussen 18 tot 70 jaar.

 Het geautomatiseerde beoordelingsproces zal starten na de elektronische betaling. De overgrote meerderheid van de aanvragers krijgt een geautomatiseerde goedkeuring welke binnen enkele minuten na de betaling wordt meegedeeld. Als er iets gevonden wordt in een van de doorzochte databases of er ontstaat een onbeslist resultaat van het geautomatiseerde proces, zal er een handmatige behandeling van de aanvraag plaatsvinden door een centrale eenheid in het Europese grens-en kustwachtagentschap of door een teamlid van een lidstaat. Hierdoor kan de beoordeling van de aanvraag vertraging oplopen tot 96 uur. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan er om extra informatie worden gevraagd van de aanvragen en kunnen verdere procedurele stappen ondernomen moeten worden. Maar in alle gevallen zal er een definitieve beslissing worden genomen.

Van de ongeveer 5% van de aanvragen waarbij iets naar boven komt tijdens de beoordeling, zal naar verwachting 3-4% een positieve uitkomst ontvangen nadat de ETIAS centrale eenheid de gegevens verifieert waarbij de overige 1-2% zal worden overgedragen aan de ETIAS nationale eenheid voor handmatige verwerking. Als er een status bekend is zullen de aanvragen deze ontvangen per e-mail met een geldige reistoestemming of met een reden van afwijzing.

Wat gebeurt er als een ETIAS aanvraag wordt afgewezen?

Wanneer de reistoestemming naar de EU is geweigerd, behoudt de aanvrager het recht om in beroep te gaan. Beroep kan worden ingesteld in de lidstaat die het besluit over de aanvraag heeft genomen en in overstemming met de nationale wetgeving van die lidstaat. De aanvrager wordt geïnformeerd welke nationale autoriteit verantwoordelijk is voor de verwerking en beslissing alsmede informatie over de procedure die moet worden gevolgd in geval van een beroep. Als de reiziger van mening is dat zijn/haar behandeling onrechtvaardig is, krijgt hij/zij ook het recht om verhaal te halen of toegang tot de informatie van de nationale autoriteit.

Wat zijn de verplichtingen van de vervoerders?

Voor het instappen, moeten lucht- en zee vervoerders evenals groepen welke over land worden vervoert poer touringcar, moet de status van het vereiste reisdocument voor het binnen komen van het Schengen gebied geverifieerd. Ook controleren zij op de vereiste om in het bezit te zijn van een geldige ETIAS reistoestemming. Er is een overgangsperiode voorzien voor vervoerders die groepen over land vervoeren per bus waarbij het niet verplicht is om de aanwezigheid van een geldige reistoestemming te contoleren.

Wat gebeurt er precies bij de grensovergang?

Bij aankomst op een grens doorlaat post in het Schengen gebied zal de grenswachter de reisdocumentgegevens elektronisch lezen, waarbij deze door verschillende databases gaat. Wanneer er geen geldige ETIAS reistoestemming getoond kan worden wordt de toegang tot de EU geweigerd door de grenswachten en zal de reiziger worden opgenomen in het Entry Exit System.

Als er een geldige reistoestemming is, wordt het grenscontroleproces uitgevoerd en kan de reiziger worden gemachtigd om het Schengen gebied binnen te gaan als aan alle toegangsvoorwaarden kan worden voldaan.

Kan een ETIAS reistoestemming achteraf worden ingetrokken?

Hoewel een reistoestemming drie jaar geldig is kan deze inderdaad achteraf worden ingetrokken of nietig worden verklaard als de voorwaarden voor afgifte van goedkeuring niet langer van toepassing zijn.

 

Welke databases worden geraadpleegd? 

Bij het verifiëren en beoordelen van de informatie welke is ingediend door de aanvrager controleert het systeem automatisch elke aanvraag op:

De bestaande EU informatiesystemen:
Het Schengen informatie systeem (SIS)
Het visum informatie systeem (VIS)
Europol gegevens
De Eurodac database

Voorgestelde toekomstige EU informatie systemen:
Het entry/exit systeem (EES)

Interpol databases:
De Interpol gestolen en verloren reisdocumenten database (SLTD)
De ‘Interpol Travel Documents Associated with Notices database’ (TDAWN)
Een speciale ETIAS lijst en specifieke risico indicatoren

In afwachting van de goedkeuring van het Commissie voorstel om informatie over strafregisters in de EU uit te wisselen met onderdanen van derde landen (ECRIS-TCN’s), moet ETIAS in de toekomst ook ECRIS-TCN’s kunnen ondervragen.

Hoe zal ETIAS de veiligheid van de EU burgers verbeteren?

Door het verstrekken van essentiële informatie over veiligheid, irreguliere migratie en volksgezondheid, zal ETIAS aanzienlijk bijdragen aan het dichten van bestaande lacunes in de veiligheidsinformatie. Het zal de autoriteiten van de lidstaten helpen personen te identificeren welke mogelijk een risico zijn en actie ondernemen voordat zij de buitengrenzen van Schengen bereiken.

Lees ook ons artikel ‘EU wil een eigen ESTA’